Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Přednáška: Základní otázky právní komparatistiky

Datum konání: 09.01.2020, 17:30

prof. Uwe Kischel, Univerzita Greifswald, místnost č. 401, 4. patro Právnická fakulta UK

Metodologická diskuse v rámci právní komparatistiky je tradiční téma. Funkcionální srovnávání i nadále dominuje praxi, zatímco její početní akademičtí kritici si stěžují ohledně nedostatku teorie. Za příklad může sloužit otázka, jakou hodnotu a význam přiznáváme jednoduchým právním normám v jejich komparaci. Hermeneutické řešení této otázky stejně jako celková diskuse o metodě spočívá v kontextuální komparaci. Ta si zachovává svoje tvrdé jádro a současně se vyhýbá jejím problémům. Užitečné je přitom typizování právních řádů do rozdílných kontextů, jejichž základní znalosti a zkušenosti jsou agregovány do relevantního kontextu. Konec konců právní komparatistika je právě tak normativní, jako nenormativní. Teprve norma a její kontext umožňují správné pochopení.

Základní otázky právní komparatistiky, pdf 174kB

Zpět na kalendář akcí
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi