Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stavovské předpisy

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku ze dne 11. dubna 2006,


kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, o vedení evidence o těchto prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize prohlášení o pravosti podpisu (usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2006 Věstníku ze dne 12. září 2006,


kterým se stanoví postup při určování zástupce České advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 10/2006 Věstníku ze dne 24. října 2006,


kterým se upravují podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního fondu České advokátní komory a stanoví způsob placení odvodu do fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2008 Věstníku ze dne 11. září 2008,


kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a postupu kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2009 Věstníku ze dne 15. září 2009,


kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2010 Věstníku ze dne 14. května 2010,


kterým se stanoví poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evropských advokátů a paušální částky na úhradu nákladů spojených s vydáváním dokumentů na vlastní žádost, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2010 Věstníku ze dne 8. června 2010,


kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu advokáta, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2011 Věstníku ze dne 20. července 2011

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/2010 Věstníku ze dne 12. července 2010,


o přístupu k elektronické aplikaci systému kontaktních míst veřejné správy

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2018 Věstníku ze dne 12. června 2018,


o úpravě výše příspěvku na činnost České advokátní komory
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi