Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Nejen aktuální otázky insolvenčního řízení – Brno

změny v oddlužení dle připravované novely insolvenčního zákona
přednáší:  Mgr. Renáta Maixnerová, soudkyně Krajského soudu v Brně

datum konání: 27. listopadu 2018 od 9 do 14 hodin
místo konání: Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno
účastnický poplatek za seminář: 1.290,- Kč členové ASIS, 2.390,- Kč ostatní účastníci (cena je vč. DPH a občerstvení)

PROGRAM

Otázky, které trápí insolvenční správce

 • Srážky z příjmů dlužníků – podnikatelů
 • Oddlužení a SJM
 • Možnost vyklizení nemovitosti dlužníka před jejím zpeněžením, jde-li o nemovitost obývanou dlužníkem a/nebo členy jeho rodiny
 • Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a neuspokojená část pohledávky zajištěného věřitele
 • Insolvenční správce a řízení o výživném
 • Střet předkupního práva a zákazu nabývání z majetkové podstaty
 • Dílčí poznámky ze strany insolvenčního soudu ve vztahu ke konkursním řízením (zejména ke konečným zprávám) a oddlužení
 • Výběr z judikatury nejen Vrchního soudu v Olomouci

Připravovaná novela insolvenčního zákona

 • Seznámení s aktuální fází legislativních prací
 • (nikoli kompletní) přehled změn se zaměřením na ustanovení dotýkající se činnosti  insolvenčního správce

Diskuse

přihlašujte se emailem na seminare@asis.cz nebo na www.asis.cz
Asociace insolvenčních správců, z.s., Široká 5, Praha 1, 110 00 Praha 1, www.asis.cz

Přihláška, xls 30kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi