Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výkon rozsudků

Výroční zpráva Výboru ministrů Rady Evropy

Advokáti se často zajímají o postupy a prostředky výkonu rozhodnutí Evropského soudu lidských práv. Pro jejich potřeby uvádíme výroční zprávu výboru ministrů ve francouzštině i angličtině, jak jsme jí obdrželi z Rady Evropy:

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2011_fr.pdf

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2011_en.pdf

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi