Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Identifikační průkazy

 

Pokyny pro advokáty a advokátní koncipienty v souvislosti s vyhotovením ID průkazů

REZERVAČNÍ SYSTÉM

 

Aktuální informace:  výměna pokračuje až do 31. 1. 2012, rezervujte si termín - čtěte ZDE

 

 

Upozorňujeme, že ID průkazy advokátům a advokátním koncipientům vydává rovněž pobočka ČAK v Brně, která má pro žadatele z jakéhokoliv regionu stále mnoho volných termínů. Využijte této možnosti!

Provozní doba pro vydávání ID průkazů
pracoviště v Praze, palác Dunaj, Národní 10
(Voršilská 14)

pondělí 8:00 – 17:45

úterý až čtvrtek 8:00 – 16:00 

pátek 8:00 – 15:15

Provozní doba pro vydávání ID průkazů
pracoviště v Brně, Kleinův palác,
nám. Svobody 84/15

pondělí 8:00 – 17:45

úterý až čtvrtek 8:00 – 16:30 

pátek 8:00 – 15:15

Nově zapsaní advokátní koncipienti se objednají na odboru matriky ČAK Praha na tel. 224951765 (p. Lacina), na pobočce ČAK Brno na tel. 542 514 419 ( Mgr. Danilišin) kdykoliv v pracovních dnech.

Prosíme, registrujte se včas k vyhotovení ID průkazu (Identifikačního průkazu), rezervační systém je umístěn na adrese: http://podpora.cak.cz/karty.

Na ID průkaz bude každý advokát nebo advokátní koncipient na místě vyfotografován. Je proto nutné dostavit se k vyhotovení ID průkazu osobně.

Upozorňujeme, že všichni advokáti a koncipienti musí mít nové ID průkazy do 1. 9. 2011 (tato povinnost vyplývá z novely zákona o advokacii č. 219/2009 Sb., čl. 2, přechodná ustanovení).

V případě technických dotazů a problémů s průkazy nebo přihlášením je pro vás k dispozici linka technické podpory,

tel.: 226 806 406 (9:00 - 17:00, pracovní dny).

Výdejní místo v Praze se nachází v Paláci Dunaj, Národní 10 (vchod z Voršilské) 1. patro po schodech nahoru.

Pokud si přejete využít bezbariérový přístup na výdejním místě v Praze, prosíme, informujte o tom předem zaměstnance matriky ČAK na tel.: 224951309, e-mail: matrika@cak.cz. nebo svoboda@cak.cz.

Výdejní místo v Brně se nachází v Kleinově paláci, nám. Svobody 84/15, 3. patro (dále pokračovat do knihovny).

Upozorňujeme Vás, že výdejní místo v Brně není bezbariérové.

• Registrační systém je navržen tak, aby vás provedl krok za krokem bez možnosti udělat chybu: zadejte své identifikační číslo v požadovaném formátu, zvolte si den, hodinu a místo vyhotovení průkazu. Volný termín je vyznačen zeleně, kliknutím je možno se přihlásit.

• Pokud zadáte svůj e-mail, obdržíte potvrzení o zaregistrování vašeho termínu.

• Je-li vámi požadovaný termín obsazen, není možné se v tomto termínu již přihlásit. Tato informace je u takového termínu uvedena.

• Prosíme, dodržujte termíny objednání, pomůžete nám zajistit plynulost odbavování vás i vašich kolegů. Pokud se zpozdíte, o svůj termín bohužel přijdete a budete si muset rezervovat nový!

Chcete-li zrušit svou rezervaci, kontaktujte:

Praha: odbor matriky ČAK, tel.: 224951765, e-mail: lacina@cak.cz

Brno: sekretariát pobočky v Brně, tel.: 542514401–2, e-mail: sekr@cakbrno.cz


• Před tím, než se dostavíte k vyhotovení průkazu, si na webových stránkách ČAK zkontrolujte aktuálnost vašich matričních údajů.

• O změnu údajů můžete požádat před vyhotovením ID průkazu. Dotazník změn najdete na webových stránkách ČAK ZDE, zároveň bude v dostatečném množství k dispozici v místnosti, ve které budete čekat na vyhotovení ID průkazu.

• Chcete-li, aby na ID průkazu bylo uvedené vaše nové příjmení nebo titul, doložte tyto skutečnosti (tzn. kopií oddacího listu nebo žádostí o změnu příjmení v důsledku sňatku nebo rozvodu či ověřenou kopií diplomu) před tím, než se dostavíte k vyhotovení ID průkazu, v dostatečně dlouhé době (výjimečně je možno změnu provést těsně před vyhotovením průkazu pouze na základě dohody s odborem matriky ČAK).

• Zaměstnanec, který bude průkaz vyhotovovat, zkontroluje pouze vaše evidenční číslo, osobní údaje (jméno, příjmení, titul), adresu advokátní kanceláře a kontaktní údaje (e-mail a telefon).

• V případě dalších požadavků či žádostí z vaší strany se obraťte na kteréhokoliv zaměstnance matriky nebo určeného zaměstnance pobočky ČAK v Brně.

• S sebou si přineste starý průkaz.

Ovladače nutné pro použití průkazu v počítači naleznete na stránce technické podpory http://podpora.cak.cz/prukazy. V případě, že potřebujete s instalací pomoc, využijte telefonickou technickou podporu na tel. 226 806 406.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi