Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výběrové řízení na dodavatele identifikačních karet pro advokáty, advokátní koncipienty a evropské usazené advokáty

Toto výběrové řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Vyhlašovatel:

Česká advokátní komora (dále ČAK), se sídlem Národní 16, Praha 1


Specifikace zadání:    

Předmětem výběrového řízení je dodání identifikačních karet, jejichž detailní specifikace je uvedena v příloze.

Pokud budete potřebovat nějaké vysvětlení, kontaktujte prosím paní Haklovou, haklova@cak.cz, tel. 221 729 046.


Místo, způsob a termín doručení nabídek:

Vyhodnoceny budou nabídky, které uchazeč předá písemně v uzavřené (zalepené) obálce  v sídle České advokátní komory, Národní 16, 110 00 Praha 1 nebo tuto nabídku zašle poštou nejpozději do 15. října 2010.

 

Nabídka bude v  předmětu označena „Výběrové řízení na dodavatele identifikačních karet“.

Hlavními kritérii výběru budou:

- bezvýhradná způsobilost karet splnit účel užití

- životnost nejméně (minimálně) 5 let při běžném užívání

- schopnost dodat minimálně 5.000 ks do 30. 11. 2010 a v roce 2011 čtvrtletně vždy alespoň 2000 ks a dále ročně (vždy do 31. ledna) alespoň 2000 ks po dobu minimálně 5 let a vždy v roce ukončení životnosti podstatného množství karet alespoň 5000 ks karet

- cena

Pozn.: ČAK si vyhrazuje právo vést výběrové řízení i jako vícekolové, zrušit jej nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.


Předem děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na možnou budoucí spolupráci.

Podklady pro výběrové řízení na dodavatele identifikačních karet pro advokáty, advokátní koncipienty a evropské usazené advokáty, doc 39kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi