Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Archiv pojistných smluv

Rámcové pojistné smlouvy
 

 • Hromadné pojištění profesní odpovědnosti advokátů:
 • Generali Pojišťovna, a.s.  ( od 1.1.2002)

Předchozí znění rámcové smlouvy
Dodatek č. 31 – plné znění pojistné smlouvy k 1.1.2022
Dodatek č. 30 – plné znění pojistné smlouvy k 1.1.2021
Dodatek č. 29 – plné znění pojistné smlouvy k 1.1.2020
Dodatek č. 28 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313
Dodatek č. 27 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313 (úplné znění smlouvy k 12. 3. 2018)
Dodatek č. 26 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313
Změny v povinném pojištění advokátů s účinností od 1.1.2016
Dodatek č. 25 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313
Několik poznámek k dodatku č. 25 k pojistné smlouvě o hromadném pojištění advokátů, uzavřenému mezi ČAK a pojišťovnou GENERALI a.s. s účinností od 1.1.2015
Změny v Rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313 – hromadné pojištění advokátů dodatkem č. 24 v úplném znění s účinností od 1.1.2014
Dodatek č. 24 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313
Změny v Rámcové pojistné smlouvě - hromadné pojištění advokátů dodatkem č. 23 s účinností od 1.1.2013
Dodatek č. 23 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313
Změny v rozsahu Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313 (hromadné pojištění advokátů ) upravené Dodatkem č. 22 v úplném znění s účinností od 1.1.2012
Dodatek č. 22 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313 s účinností od 1. 1. 2012
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění profesní zodpovědnosti za škodu
Dodatek č. 21 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313 s účinností od 1. 1. 2011 
Pojistná smlouva - úplné znění dle dodatku č.20 (2010) s účinností od 1. 1. 2010
Několik poznámek k dodatku k pojistné smlouvě o hromadném pojištění advokátů, uzavřenému mezi ČAK a pojišťovnou GENERALI a.s. s účinností od 1.1.2010
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištení profesní odpovědnosti za škodu (VPPO 98) - 2006
Smluvní podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu (SPPO 99) - 2006
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištení profesní odpovědnosti za škodu (VPPO 2005/01) - 2006
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištení profesní odpovědnosti za škodu (VPPO 2005/01 PROFI) - 2006

 

 • Kooperativa, pojišťovna a.s. (1.1.2000 až 31.12.2001)

 Pojistná smlouva - znění dle Věstníku 1999/3
 Všeobecné pojistné podmínky
 Všeobecné pojistné podmínky - zvláštní část
 Dodatek č. 1 z 12. 12. 2000 pro rok 2001

 

 • Profesní pojištění advokátů k bezplatnému poskytování právních služeb:
 • Generali pojišťovna a.s.

- od 25. 5. 2018
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 4 k PS 2942318698 ČAK - bezplatné poskytování právních služeb

- od 25. 10. 2016
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 3 k PS 2942318698 ČAK - bezplatné poskytování právních služeb

- od 1. 7. 2015
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 2 k PS č. 2942318698  ČAK - bezplatné poskytování právních služeb

- od 1. 1. 2014
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 1 k PS č. 2942318698  ČAK - bezplatné poskytování právních služeb
Generali Pojišťovna_VPP O 2005_01 PROFI_Příloha 1
Generali Pojišťovna_VPP O 2014_01_Příloha 2
Generali Pojišťovna_ZPP OPČAK 2014_01_Příloha 3
WI-ASS ČR_Změny v pojistné smlouvě č. 2942318698 od 1. 1. 2014
WI-ASS ČR_Pojištění odpovědnosti advokáta určeného k bezplatnému poskytování právní služby

- od 1. 7. 2013
Generali pojišťovna_PS č. 2942318698  ČAK - bezplatné poskytování právních služeb

 

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci: 
 • Generali pojišťovna a.s.

- od 1. 7. 2015
Generali Pojišťovna_Dodatek č. 1 k PS č. 2942318813 ČAK - výkon veřejné moci

- od 1. 7. 2013
Generali Pojišťovna_PS č. 2942318813 ČAK - výkon veřejné moci
Generali Pojišťovna_VPP O 2005_01 PROFI

 

 • Pojištění profesní odpovědnosti mediátorů (advokátů):
 • Generali pojišťovna a.s.

– od 1. 1. 2014:
Generali Pojišťovna_Rámcová smlouva č. 29 P 30 - pojištění advokátů - mediátorů

– od 1. 7. 2013:
Generali Pojišťovna_Smlouva o spolupráci - pojištění advokátů - mediátorů
Generali Pojišťovna_Přihláška k pojištění odpovědnosti za škody_Příloha
Generali pojišťovna_VPP O 2008_02_Příloha1
Generali Pojišťovna_ZPP O 2009_01 PROFI_Příloha2
Generali Pojišťovna_DPP O 903_Příloha3
Generali Pojišťovna_DPP O 952_Příloha4

   
 

Datum aktualizace: 8. 1. 2020

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi