Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stačilo napomenutí, s vinklařením okamžitě přestala

Ministerstvo spravedlnosti v květnu 2023 vydalo příkaz, kterým uznalo PhDr. Mgr. M. P., PhD. vinnou z vinklaření. Jako trest jí za porušení § 52d odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii uložilo napomenutí.

"Jmenovaná v reakci na obdržený příkaz vytýkanou nabídku služeb obratem odstranila, z čehož je patrné, že uložený trest zcela naplnil svou individuálně preventivní funkci a zároveň došlo k odstranění protiprávního stavu," informoval Českou advokátní komoru Mgr. Jiří Císař, vedoucí oddělení mediace, akreditací a postihu vinklaření Ministerstva spravedlnosti ČR.

M. P. nejméně od 19. dubna 2023 do 2. května 2023 prostřednictvím webu mimo jiné za úplatu nabízela právní poradenství, kontrolu správnosti dokumentů a zpracování dokumentů: "Pomáháme vedení škol s řešením problémových situací a dotazů, s kontrolou správnosti dokumentů a jejich zpracování... Cena poradenství dohodou po ujasnění časové náročnosti dotazu..." stálo na webových stránkách.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi