Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Dotazník adresovaný advokátům, kteří se ucházeli (budou ucházet) o funkci soudce ESLP

Řídící výbor pro lidská práva (CDDH) byl pověřen Výborem ministrů Rady Evropy, aby do konce roku 2024 předložil „zprávu hodnotící účinnost systému výběru a volby soudců Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a prostředky k zajištění náležitého uznání postavení a služby soudců u ESLP a poskytnutí dalších záruk k zachování jejich nezávislosti a nestrannosti“.

Pracovní skupina, kterou CDDH ustavil za účelem přípravy zprávy, se dohodla, že shromáždí příslušné informace mimo jiné prostřednictvím dotazníku určeného osobám, které zvažovaly, že se budou ucházet nebo se ucházely na vnitrostátní úrovni o funkci soudce ESLP.

Dovolíme si tímto požádat advokáty, kteří se dříve ucházeli na vnitrostátní úrovni o funkci soudce či se o tuto funkci budou ucházet, aby vyplnili avizovaný dotazník v anglickém jazyce (lze vyplnit anonymně) prostřednictvím tohoto odkazu: link .

Odbor mezinárodních vztahů ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi