Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Mezinárodní insolvenční semináře v Praze, Varšavě a italské Monze

23. března, 29. března, 19. dubna 2023

Česká advokátní komora Vás zve na mezinárodní seminářeTraining of Lawyers on EU Instruments in Insolvency Law

Semináře připravuje – v rámci EU projektu CIVILAW, jehož je Česká advokátní komora partnerem – Nadace ELF (European Lawyers Foundation) společně s osmi evropskými advokátními komorami. Seminářů se tak zúčastní advokáti z Řecka, Rumunska, Španělska, Katalánska, Itálie, Kypru, Polska a České republiky.

Semináře budou zaměřeny na systémy IRI a BRIS, problematiku příslušnosti v insolvenčním řízení, rozhodné právo, smlouvy a práva v insolvenčním řízení, ochranu třetích stran, uznávání v rámci EU, vedlejší insolvenční řízení, GDPR, rámce pro preventivní restrukturalizaci, oddlužení a zákaz činnosti, a rovněž poskytnou prostor pro diskusi a sdílení zkušeností a osvědčených postupů v členských státech EU.

Program (níže v příloze) bude totožný pro všechny semináře, s výjimkou řečníků.

23. března 2023, PRAHA
Registrační poplatek: 500 Kč

Bez příspěvku na cestovní náklady a ubytování


29. března 2023, VARŠAVA
Registrační poplatek ČAK: 3 600 Kč
Refundace cestovních nákladů a ubytování*


31. března 2023, BUKUREŠŤ
Registrační poplatek ČAK: 3 600 Kč
Refundace cestovních nákladů a ubytování*

19. dubna 2023, MONZA (Itálie)
Registrační poplatek ČAK: 3 600 Kč
Refundace cestovních nákladů a ubytování*


*Účastníkům zahraničních seminářů budou proplaceny Nadací ELF cestovní náklady max. do výše 400 EUR (je třeba doložit originály jízdenek a daňových dokladů) a rovněž obdrží příspěvek na ubytování a stravu ve výši 300 EUR (nedokládá se).

Registrujte se nejpozději do neděle 26. února 2023 přes Odbor mezinárodních vztahů ČAK na emailové adrese: International@cak.cz.

Program, png 2059kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi