Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Představenstvo ČAK si zvolilo nové vedení: předsedou ČAK se stal JUDr. Robert Němec, LL.M.

Před necelými dvěma týdny, 22. října 2021, si advokátky a advokáti zvolili na 8. sněmu ČAK pro příští čtyři roky nové vedení České advokátní komory – 11 členů a 5 náhradníků představenstva, 70 členů Kontrolní rady, 83 Kárné komise a 11 členů Odvolací kárné komise. Dnes, 3. listopadu, se na svém prvním zasedání sešlo nové představenstvo, aby v tajné volbě zvolilo na dvouleté funkční období svého předsedu a místopředsedy.

Zatímco Kontrolní rada, Kárná komise a Odvolací kárná komise si své vedení zvolí na posněmovních výjezdních zasedáních ve dnech 24.–26. listopadu, představenstvo se poprvé po volbách sešlo v sídle ČAK, Kaňkově paláci 3. listopadu 2021.

Komoru bude jako nový předseda ve dvouletém funkčním období ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK reprezentovat JUDr. Robert Němec, LL.M., a jeho místopředsedkyněmi a místopředsedy se stali (v abecedním pořadí): JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, LL.M., a JUDr. Petr Toman, LL.M.

Od roku 1990 stálo v čele České advokátní komory celkem sedm mužů, posledním předsedou Komory byl v letech 2017–2021 JUDr. Vladimír Jirousek. V čele Komory byl nejdéle, celkem – ve třech ne po sobě jdoucích volebních obdobích – 10 let.

Předseda ČAK

JUDr. Robert Němec, LL.M. - advokát v Praze, který dosud pracoval v předchozích dvou volebních obdobích představenstva, z toho šest let na postu jeho místopředsedy

   
 

Místopředsedkyně a místopředsedové ČAK

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb. - advokát v Praze, v minulém volebním období člen představenstva ČAK

   

 

 

 

 


 

 

JUDr. Monika Novotná - advokátka v Praze, v minulém volebním období místopředsedkyně ČAK

   

 

 

 

 


 

 

JUDr. Michala Plachká, LL.M. - advokátka v Ostravě

   

JUDr. Petr Toman, LL.M. - advokát v Praze, v minulém volebním období náhradník představenstva ČAK.


 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi