Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Představenstvo ČAK rozhodlo o okamžité finanční pomoci obcím, zasaženým tornádem

Představenstvo ČAK ve smyslu čl. 16 odst. 1 písm. a) usnesení o sociálním fondu ČAK rozhodlo, že na účet obcí Lužice, Mikulčice, Moravská Nová ves a Hrušky, zasažených tornádem, bude poskytnut okamžitý dar ve výši 100 tisíc korun, tj. v celkové výši 400 tisíc korun. 

Vedení české advokacie vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalým po obětech, soucítí se všemi postiženými a zraněným přeje brzké uzdravení a všem hodně sil v těchto nelehkých chvílích.

Regionální představitelka ČAK pro tento region JUDr. Irena Schejbalová bude pět kolegů advokátů, kteří mají přímo v postižených obcích bydliště, dále kontaktovat, zjistí jejich osobní situaci a potřebu další eventuální personifikované pomoci.

Nad rámec uvedeného se členové představenstva ČAK, jeho náhradníci a přítomní představitelé dalších orgánů ČAK dohodli, že se budou osobně individuálně (tj. z vlastních zdrojů) podílet na finanční pomoci postiženým oblastem.

Současně si dovolují vyzvat i další advokáty, aby se na základě svých možností a dle své úvahy k tomuto jednání připojili, přitom se doporučuje využít oficiálně zřízených transparentních účtů. Těm, kteří tak již učinili, děkuje.

V této věci je možné kontaktovat regionální představitelku pro Jižní Moravu JUDr. Irenu Schejbalovou – schejbalova@cak.cztel.: 513 030 111.

ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi