Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Právník roku 20/21

Galavečer dvojročníku PR 20/21
přesunut do bezpečnější doby

REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO NÁKUP VSTUPENEK NA PRÁVNÍKA ROKU ZŮSTANE PROZATÍM UZAVŘEN

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ Vás zvou na slavnostní
GALAVEČER 
16. dvojročníku celojustiční soutěže Právník roku 20/21!
Laureátům z kategorií Občanské právo, Trestní právo, Správní právo, Pracovní právo, IT právo, Talent roku, Pro bono a Právnická síň slávy
budou
(pokud to protiepidemická opatření dovolí) ceny
s podobiznou sv. Yva, patrona právníků, slavnostně předány
v TOP Hotelu Praha koncem května 2022 na tradičním galavečeru.

REZERVACE / NÁKUP VSTUPENEK ZDE

(zpřístupněno bude cca
v březnu-dubnu 2022)

 

Po vyčerpání kapacity se formulář automaticky zablokuje!

CENA VSTUPENKY:

1 ks 300 Kč

2 ks 600 Kč

UPOZORNĚNÍ:

  • Vstupné platíte až na základě zálohové faktury, která Vám bude z ČAK doručena prostřednictvím Vaší datové schránky. Prosíme, dodržte lhůtu splatnosti, aby Vám mohly být vstupenky včas doručeny.
  • Vstupenky je možno objednat a následně fakturovat pouze pod číslem aktivního advokáta, nelze tedy použít fakturační údaje advokátní společnosti.
  • Na rezervace učiněné poštou či e-mailovou korespondencí nebude brán zřetel, tento způsob rezervace vstupenek je zrušen. Jde nám o skutečně rovnou příležitost rezervací pro všechny advokáty.
  • Do 14 dnů od elektronické rezervace vstupenek bude prostřednictvím datové schránky advokátů odeslána z ČAK zálohová faktura na zaplacení rezervovaného počtu vstupenek (1-2 ks) se 14denní splatností. Po jejím uhrazení budou na adresy advokátů zasílány prostřednictvím České pošty papírové vstupenky na galavečer.
  • Pokud jsou advokáty manžel i manželka, pak mají dohromady jako manželský pár nárok společně na celkem dvě vstupenky, nikoliv čtyři.
  • Vstupenky jsou zásadně nepřenosné na advokátní koncipienty či další pracovníky advokátních kanceláří. Po některých neblahých zkušenostech z minulých let si organizátoři vyhrazují právo kontroly, zda na rezervované vstupenky skutečně přicházejí advokáti a advokátky s doprovodem.
  • Organizátor akce je povinen dodržovat protiepidemiologická opatření v aktuálně platné podobě a v souvislosti s tím toto požadovat i po účastnících jím organizované akce.

JAK SE V KVĚTNU VÝHODNĚ UBYTOVAT V TOP HOTELU PRAHA?

Ubytování se zařizuje každý sám individuálně.
REZERVAČNÍ FORMULÁŘ ROZHODNĚ NEZASÍLEJTE NA ČAK!

1/ Formulář s heslem "Právník roku 20/21" zašlete na adresu:

TOP HOTEL Praha, REZERVACE

Blažimská 1781/4

149 00 Praha 4 - Chodov

2/ Formulář zašlete e-mailem na adresu:

revenue@tophotel.cz
 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi