Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Mgr. Martin Buchta (ev.č. ČAK 10664) prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje, že došlo ke zneužití jeho identity, a to prostřednictvím jeho advokátské e-mailové adresy martin.buchta@akbuchta.cz.

"Neznámá třetí osoba odeslala dne 12.4.2021 mým jménem a za použití názvu mé e-mailové adresy na Policii České republiky, Český telekomunikační úřad a Úřad na ochranu osobních údajů oznámení o úniku dat společnosti PRAHA12.com s.r.o., Komořanská 178/35, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 04700813, obsahující osobní údaje klientů této společnosti. Prohlašuji, že ani jedno z oznámení jsem nepodal a věc řeším spolu s právní zástupcem této společnosti podáním trestního oznámení na neznámého pachatele," uvádí Mgr. Buchta. 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi