Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Členská základna a delegace

Členská základna CCBE (Rada evropských advokátních komor)

Členské země (Full members): Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Hybridní země (Affiliate members): Velká Británie

Přidružené země (Associate members): Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

Pozorovatelské země (Observer members): Andorra, Arménie, Bosna a Herzegovina, Gruzie, Moldávie, Rusko, San Marino, Ukrajina

 

 Delegace advokátních komor při CCBE

Delegace jednotlivých advokátních komor při CCBE se skládají z vedoucího delegace, členů delegace a informačního úředníka.

Vedoucí delegace: zodpovídá za činnost národní delegace v CCBE a je oprávněn za národní delegaci hlasovat a činit závazná rozhodnutí.

Informační úředník: působí jako kontaktní bod mezi CCBE a advokátní komorou a zároveň, v případě potřeby, komunikuje s ostatními advokátními komorami.

Advokátní komory také vybírají své zástupce, kteří působí v jednotlivých výborech a pracovních skupinách.

 

Delegace České advokátní komory při CCBE

Vedoucí české delegace:


JUDr. Antonín Mokrý
advokát

Členové české delegace:


JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.
advokát a místopředseda ČAK

 


JUDr. Petr Čáp 

advokát a tajemník ČAK

 


JUDr. Stanislav Balík 

advokát, člen Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy

 


Mgr. Alžběta Dvořáková Recová
stálá zástupkyně ČAK v Bruselu

 


JUDr. Jiří Novák 

advokát, člen Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
Informační úředník: 

Mgr. Lenka Vojířová
email: vojirova@cak.cz

vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová
email: recova@cak.cz
stálá zástupkyně ČAK v Bruselu

 

Členové jednotlivých výborů a pracovních skupin

Výbor CCBE Český zástupce

Access to Justice

JUDr. Eva Ropková
JUDr. Martina Doležalová

Anti-Money Laundering

JUDr. Antonín Mokrý
Mgr. Hana Gawlasová
Mgr. Alžběta Dvořáková Recová

Company Law

Mgr. Jakub Pohl

Corporate Social Responsibility

Mgr. Kamil Blažek
JUDr. Eva Indruchová
Criminal Law

Mgr. Miroslav Krutina
JUDr. Filip Seifert

Deontology

JUDr. Petr Čáp

Environment and Climate Change

JUDr. Petr Kališ
EU Lawyers

JUDr. Eva Indruchová

European Convention

Mgr. Miroslav Krutina
Mgr. Alžběta Dvořáková Recová

European Private Law

Mgr. Kamil Blažek

European Transparency Register

---

Family and Succession Law

---
Future of Legal Profession and Legal Services

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová
JUDr. Jiří Novák
Mgr. Karol Laco

Human Rights

JUDr. Stanislav Balík
Mgr. Lenka Vojířová

Insurance

---

International Legal Services

Mgr. Kamil Blažek
 IT Law

JUDr. Jiří Novák (Chair)
JUDr. Martin Maisner

Migration

---

 PECO

JUDr. Stanislav Balík

Patents

---

Permanent Delegation to the Court of Justice and the General Court and the EFTA Court

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová

Permanent Delegation to the European Court of Human Rights

JUDr. Jiří Kmec
Mgr. Lenka Vojířová

Quality

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová

Statutes Review

---

Surveillance

JUDr. Jiří Novák
Mgr. Alžběta Dvořáková Recová

Tax

JUDr. Monika Novotná
Mgr. Alžběta Dvořáková Recová

Training

JUDr. Eva Indruchová

Young Lawyers Committee

JUDr. Eva Indruchová
Mgr. Alžběta Dvořáková Recová

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi