Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nabídka pro advokáty - zapsané mediátory pro zápis do Seznamu nově vznikajícího IP mediačního centra Praha, z.ú.

Vážení kolegové, zapsaní mediátoři, přílohou Vám předkládám nabídku na zápis do seznamu nově vznikajícího IP mediačního centra Praha, zapsaného ústavu, který bude nabízet a zprostředkovávat mediace v oblasti průmyslových práv. Tento ústav nabízí současně ve spolupráci s ÚPV, WIPO a EUIPO a dalšími odborníky na mediace možnost připravit kvalifikované mediátory (zapsané mediátory) pro oblast duševního vlastnictví, a to formou bezplatného školení v oblasti IP - viz příloha.
Odpovědi - v případě Vašeho zájmu - prosím, adresujte na ředitele IP mediačního centra JUDr. Davida Karabce MPA, advokáta, kontakt: info@ipmediace.cz, mobil: 602 331 905.

Rámcová zprostředkovatelská smlouva s IP mediátory - VZOR, pdf 229kB
Pravidla mediace IP mediačního centra Praha - platná od 1.3.2021, pdf 178kB
Etický kodex IP mediátora - platný od 1.3.2021, pdf 134kB
Nabídka pro advokáty - zapsané mediátory pro zápis do Seznamu nově vznikajícího IP mediačního centra Praha, z.ú., pdf 275kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi