Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN ČAK TRVÁ

S ohledem na aktuální epidemickou situaci zůstávají na České advokátní komoře
úřední hodiny pro veřejnost v rámci veřejné správy
na úseku advokacie v omezeném rozsahu:


Praha
pondělí: 8.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00
středa: 8.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00

 

Brno
pondělí: 8.00 až 11.00 a 13.00 až 15.00
středa: 8.00 až 11.00 a 13.00 až 15.00

Pouze v této době:

- budou pro veřejnost v provozu podatelny v Praze a v Brně;

- budou vydávány

  • identifikační průkazy advokátů a advokátních koncipientů;
  • osvědčení, výpisy a potvrzení ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů;
  • v Praze knihy o prohlášeních o pravosti podpisu;

- bude účastníkům řízení umožněno nahlížení do kárných spisů.

Výjimku tvoří vydávání Knih o prohlášeních o pravosti podpisu
POUZE na pobočce ČAK v Brně:
pondělí až čtvrtek: 8.00 až 11.00 a 13.00 až 15.00
pátek: 8.00 až 11.00

Jelikož smyslem tohoto opatření je omezení osobních kontaktů na nezbytně nutnou míru, prosíme, abyste zvážili, zda je skutečně nutné a neodkladné vyřizovat Vaši věc osobně na České advokátní komoře. Pokud je to možné, prosíme, abyste s Českou advokátní komorou komunikovali poštou, telefonicky či elektronickými prostředky.
Platby ve prospěch České advokátní komory, včetně úhrad za knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, prosíme provádět bezhotovostně. 


V Praze 16. února 2021                                                                      Česká advokátní komora

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi