Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

CCBE příručka pro advokáty podávající stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva v českém jazyce

Výbor CCBE pro otázky Evropského soudu pro lidská práva pod svým oficiálním názvem Permanent Delegation to the European Court of Human Rights (Výbor PD STRAS) je výborem zaměřujícím se ve své činnosti na vztahy s Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), pravidelně se setkává se soudci ESLP, monitoruje rozhodovací praxi ESLP, reaguje přípravou stanovisek na změny jednacích pravidel (Jednacího řádu ESLP) a publikuje praktické příručky pro advokáty.

Poprvé výbor PD STRAS ve spolupráci s ESLP zpracoval Příručku pro advokáty, kteří zamýšlejí podat stížnost k ELSP v roce 2016 a tuto příručku pravidelně každé 2 roky aktualizuje. Poslední aktualizace příručky proběhla v minulém roce 2020 a je tradičně doplněna o úvodní slovo předsedy ESLP, tentokráte pana Roberta Spano, soudce za Island.

Příručka byla vždy k dispozici na internetových stránkách České advokátní komory v sekci mezinárodních vztahů v anglickém jazyce, stejně tak byla k dispozici na internetových stránkách CCBE, a to ve více jazykových mutacích, nicméně poprvé byla díky České advokátní komoře celá přeložena do českého jazyka a je tak nyní k dispozici všem českým advokátům, advokátním koncipientům, a i široké veřejnosti.

Příručka je zpracována ve formě otázek a odpovědí. Advokáti v ní naleznou klíčové a praktické informace týkající se postupu při podávání stížnosti k ESLP, a to ve 4 kapitolách:

  1. Vnitrostátní řízení před předložením stížnosti k ESLP
  2. Řízení před ESLP
  3. Obsah a výkon rozsudků ESLP
  4. Praktické tipy k postupu předkládání stížnosti

Příručka samozřejmě nemůže nahradit primární dokumenty jako je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod či Jednací řád ESLP a další oficiální informace, které jsou uveřejněny na internetových stránkách ESLP.

Česká advokátní komora věří, že překlad příručky do českého jazyka ocení všichni, kdo se problematikou ESLP profesně zabývají.

Příručka ESLP, pdf 649kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi