Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zúčastněte se průzkumu CCBE k uplatňování pravidla 47 jednacího řádu ESLP

do 6. dubna 2021

Zúčastněte se průzkumu CCBE k uplatňování pravidla 47 jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP)

Vážené advokátky, vážení advokáti,

Rada evropských advokátních komor (CCBE) se skrze svůj Výbor pro otázky Evropského soudu pro lidská práva (PD STRAS) pravidelně účastní jednání se soudci ESLP.
V listopadu roku 2019 se bulharský soudce Grozev, předseda IV. sekce ESLP, na jednání zmínil o průzkumu, kterým se soudci ESLP zabývali. Vyhodnocovali fungování článku 47 jednacího řádu ESLP, jež se týká požadavků na podání stížnosti k Soudu. Soudce Grozev se CCBE dotázal, zda by obdobný průzkum mohl být proveden v rámci advokátní profese se zaměřením na změny, které článek 47 jednacího rádu ESLP doznal.

Reforma článku 47 jednacího řádu ESLP způsobila značné praktické obtíže, které PD STRAS opakovaně vznášel na svých výročních jednáních s ESLP. Názor advokátů na tuto problematiku bude proto ESLP velmi uvítán, protože může přispět k lepší práci Kanceláře ESLP.

Vyplněný dotazník zasílejte k rukám Mgr. Lenky Vojířové, členky CCBE Výboru pro otázky Evropského soudu pro lidská práva, na vojirova@cak.cz nejpozději do 6. dubna 2021.

Dotazník v anglickém či francouzském jazyce je k dispozici v příloze níže.

Dotazník v angličtině, docx 24kB
Dotazník ve francouzštině, docx 26kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi