Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ADVOKÁTI míří DO ŠKOL

Česká advokátní komora (ČAK) představila široké veřejnosti projekt Advokáti do škol a pokřtila jeho doprovodné publikace. Hlavním a prvořadým cílem projektu Advokáti do škol, který Česká advokátní komora zkušebně spustila již vroce 2018, je zvýšit právní povědomí a právní gramotnost dětí a mládeže a také předcházení sporům. Advokátům zapojeným do projektu, ani ČAK nejde o náhradu školní výuky, ale o její doplnění pohledem odborníků zpraxe, kteří zastupují různá odvětví práva.

Zapojení advokáti po předchozí domluvě se školou debatují se žáky a studenty o právu a jeho roli ve společnosti, o právních principech, o tvorbě zákonů a dalších právních předpisů a pomocí praktických příkladů ze života a z vlastní advokátní praxe jim pomáhají orientovat se v právu. Škola advokátům za návštěvu, přednášku či vedení debaty neplatí žádnou odměnu, advokáti navštěvují školy na své náklady a ve svém volném čase, dělají to v rámci pro bono aktivit, tedy zdarma.

V průběhu prvního roku se do projektu přihlásila zhruba stovka zájemců, nyní eviduje ČAK již více než dvojnásobný počet. Do rukou se jim nyní dostávají dvě zcela nové pomůcky v podobě tištěných publikací: „Právní desatero pro žáky, studenty a učitele“ a pracovní manuál „Advokáti do škol“.

Obě publikace 9. září 2020, v Galerii 17. listopadu, v sídle České advokátní komory na Národní třídě v Praze, slavnostně pokřtili spolu s předsedou ČAK Vladimírem Jirouskem náměstkyně ministryně spravedlnosti Klára Cetlová a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dana Prudíková. Oba resorty projektu a publikacím ostatně poskytly svou záštitu.

„Při vzpomínce na svá studentská léta jsem si uvědomil, že si i po čase připomínám úskalí, která přede mě postavila čeština, matematika, biologie či chemie, ale ani namátkou něco, co by mě připravilo na život v právu,“ řekl na úvod duchovní otec projektu předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. „Myšlenku na to, že by to měli být sami právníci, kteří by vhodnou formou včlenili do školského rámce vzdělávání informace o základních právech i povinnostech, jež nás provázejí v běžných životních situacích a které bychom měli mít v základní výbavě svého vědomí, jsem ve své hlavě nosil už dávno. A právě tento projekt mi nabídl i řešení – učinit součástí tohoto projektu publikaci, která za pomoci stručných příběhů umožní základní orientaci v právu a právním systému,“ dodal Vladimír Jirousek.

Do tvorby obou brožur, z nichž jedna je určena pro vzdělávací instituce a samotné žáky a studenty a druhá bude sloužit jako nápomocný manuál pro advokáty zapojené do projektu, přispěli zdarma svými radami a zkušenostmi zástupci ostatních právních profesí. Projekt, který iniciovali advokáti, totiž aktivně podporují i soudci, státní zástupci, notáři a exekutoři, včetně jejich vrcholných institucí a organizací – Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího soudu, Soudcovské unie ČR, Exekutorské komory ČR a Notářské komory ČR.

Projekt Advokáti do škol řídí a administruje JUDr. Daniela Kovářová, na kterou se můžete obracet s dotazy prostřednictvím e-mailové adresy kovarova@cak.cz. Na vydání publikací se podílel široký autorský kolektiv a Odbor vnějších vztahů ČAK.

Co publikace obsahují?

První publikace – „Právní desatero pro žáky, studenty a učitele“ – je určena základním a středním školám a jsou v ní uvedeny nejen základní informace o projektu a postup, jak „krok za krokem“ navázat spolupráci školy a advokáta, ale například i přehled témat přednášek nebo otázky, které děti přednášejícím nejčastěji kladou. V části „Právo jako příběh“ jsou pak v deseti komiksech a obrázcích, které nakreslila advokátka Mgr. Andrea Jarolímková, vysvětleny nejčastější problémy, s nimiž se mohou mladí lidé už ve svém životě setkat – dluhy, pracovněprávní vztahy, autorská práva, zneužití identity na internetu, neposkytnutí první pomoci, sprejerství atd.

 

 

Druhá publikace - „Advokáti do škol“ - je pracovním manuálem pro všechny, kteří se do projektu již zapojili nebo se chystají zapojit. První část brožury obsahuje podrobné informace o projektu, stručné pedagogicko-psychologické podněty, které mohou při přednáškách ve školách využít. Samozřejmě nechybí ani komiksová část s popisem vzorových situací. V posledním oddílu publikace jsou uvedeny příběhy, které „napsal život“ – skutečné kauzy, které ve své praxi řešili soudci, žalobci či obhájci a jež mohou lektoři posluchačům ve svém vystoupení převyprávět a vysvětlit na nich „paragrafové taje“.

 

 

Obě publikace jsou bohatě ilustrovány jak kresbami výše uvedené Andrey Jarolímkové, tak kreslenými vtipy s právní tematikou z dílny výtvarníka, grafika a karikaturisty Lubomíra Lichého, stálého spolupracovníka Bulletinu advokacie a Advokátního deníku.


Doprovodné grafické a textové materiály jsou volně ke stažení na www.cak.cz, rubrika Advokáti do škol.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi