Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK respektuje předběžné opatření, ale názor na vinkláře nemění

Před nedávnem uložil Obvodní soud pro Prahu 1 České advokátní komoře, aby ze své webové stránky stáhla článek ČAK UPOZORŇUJE NA ČINNOSTI SDRUŽENÍ INDOC a z článku „Šmejdi s tradicí “ dostupném na téže webové stránce na internetové adrese vypustila slova „Sdružení INDOC“.

Na zmíněné internetové adrese jsou v rubrice Deska (ne)cti publikovány informace o fyzických či právnických osobách, které, podle mého přesvědčení, jednají v rozporu se zákonem a poskytují právní službu, ačkoliv k tomu nejsou oprávněny.

Za sebe bych tvrdil, že tato informace se týkala těch, kteří provozují webové stránky s označením INDOC. K tomu dodávám, že nejde o právnickou ani fyzickou osobu, ale skutečně jen o webovou adresu.

Zda ti, kteří se na této adrese nabízejí, páchají přestupek podle § 52 d zákona o advokacii anebo dokonce trestný čin neoprávněného podnikání dle § 251 trestního zákoníku je jinou věcí. Nejsem kompetentní to posuzovat, a proto tak výslovně nečiním. Pouze optimisticky doufám, že na ně také dojde.

Jsem ale oprávněn, jako kdokoliv jiný v rámci svobody slova a práva šířit informace, které jsou nejen pozitivní nebo neutrální, ale také zneklidňující, znepokojující a zraňující, sdělit svůj názor. Ten jsem uvedl v článku s názvem Šmejdi s tradicí. Pokud jde o soudní rozhodnutí, jak patrno,
Česká advokátní komora mu okamžitě vyhověla a článek ČAK UPOZORŇUJE NA ČINNOSTI SDRUŽENÍ INDOC i slova „Sdružení INDOC“ a odkaz „http://www.indoc.cz/ z článku „Šmejdi s tradicí“ promptně zmizely.

Anonymizované rozhodnutí soudu v této věci je, jak patrno, na naší webové stránce přístupné, samozřejmě s úpravami, které, možná až příliš striktně, respektují povinnosti ukládané GDPR.

Protože však Česká advokátní komora má poněkud jinou představu o svobodě slova, proti nařízenému předběžnému opatření bylo podáno odvolání, které pravděpodobně také zveřejníme, ale o tom se ještě musí představenstvo ČAK rozhodnout. V této chvíli by to ale bylo předčasné, protože především se s ním musí seznámit soud a žalující strana. Žalující straně, jak patrno z anonymizovaného usnesení Obvodního soudu, bylo uloženo podat ve věci samé do 3 týdnů od právní moci usnesení žalobu na zdržení se jednání a přiznání přiměřeného zadostiučinění. I v současné situaci ale mám za to, že především všechny advokátky a všichni advokáti České advokátní komory mají právo být informováni detailně, tedy o tom, co zavdalo příčinu k vydání zmíněného předběžného opatření, neboť se jich, byť zprostředkovaně, dotýká. Mohou si tak udělat svůj vlastní názor na to, do jaké míry je předběžné opatření důvodné a do jaké míry je pravdivá či přesvědčivá argumentace těch, kteří ho iniciovali.

Jak řečeno, plně jsme respektovali nařízené předběžné opatření, ale na druhé straně je zřejmé, že pokud si kterýkoliv advokát vyžádá text inkriminovaného článku „ČAK UPOZORŇUJE NA ČINNOSTI SDRUŽENÍ INDOC “ a článku „Šmejdi s tradicí“ bez vypuštění slov „Sdružení INDOC“ a odkazu „http://www.indoc.cz/, má nepochybně právo toto znění dostat a také dostane. Byť ve druhém případě je to asi poněkud nadbytečné, protože článek je stále přístupný a ta dvě slova spolu s odkazem si jistě asi každý dovede doplnit sám. Samozřejmě, pokud si kdokoliv požádá o totéž s poukazem na zákon o svobodném přístupu k informacím, bude tato žádost posuzována v souladu s uvedeným právním předpisem. Mohu-li soudit z prvních ohlasů, pak na záměru České advokátní komory věnovat se velmi zásadním způsobem činnosti vinklářů, se nic měnit nebude. Za sebe pak dodávám, že vydané předběžné opatření prozatím považuji pouze za důkaz, že to asi vždy nebude jednoduché. Rozdíl je pouze v tom, že České advokátní komoře jde o dodržování zákonů a právním šmejdům o chleba.

JUDr. Tomáš Sokol, místopředseda České advokátní komory

Předběžné opatření Obvodního soudu pro Prahu 1, pdf 224kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi