Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Použití úředního razítka advokáta při autorizované konverzi dokumentů

Česká advokátní komora doporučuje advokátům, aby při provádění autorizované konverze dokumentů do listinné podoby používali úřední razítko ve smyslu § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavek otisku úředního razítka na doložce konverze vyplývá zust. § 25 odst. 2 písm. h) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Přestože zákon o elektronických úkonech nestanoví vzhled úředního razítka, lze vyjít ze zákona o užívání státních symbolů České republiky, na základě kterého je advokát oprávněn použít na úředním razítku malý státní znak. Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby (tj. advokáta), popřípadě i označení organizační součásti a sídla. Používá-li advokát více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný. Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak.

Současně upozorňujeme, že otisk úředního razítka není advokát oprávněn používat na žádných jiných dokumentech, nýbrž pouze na doložkách konverzí.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi