Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK vítá opatření ke zrychlení řízení před Nejvyšším správním soudem

Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny uspořádal pod záštitou předsedy Sněmovny PČR dne 16. ledna 2020 odborný seminář, jehož cílem bylo nalézt cestu k řešení institutu tzv. nepřijatelnosti kasační stížnosti, jehož zavedení má vést ke zmírnění přetížení Nejvyššího správního soudu při rozhodování bagatelních a zjevně nedůvodných kasačních stížností.

Uvedeného semináře se zúčastnili zástupci České advokátní komory.

„Plošné zavedení institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti považujeme i nadále za předčasné. Vítáme proto úpravu soudního řádu správního v tom smyslu, že rozhodování o nepřijatelnosti kasačních stížností by bylo omezeno jen na věci, o nichž v prvním stupni rozhoduje specializovaný samosoudce. Považujeme to za opatření, které povede ke zrychlení řízení před Nejvyšším správním soudem, a přitom zachová vysokou odbornou kvalitu rozhodování Nejvyššího správního soudu,“ uvedla k výsledkům jednání JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně České advokátní komory.

Česká advokátní komora uvedený kompromisní návrh a jeho urychlené schválení Parlamentem ČR v plném rozsahu podporuje. Současně touto cestou vyjadřuje i poděkování za konstruktivní a smysluplnou diskusi nad institutem nepřijatelnosti v řízení o kasačních stížnostech za účasti zástupců Nejvyššího správního soudu, Poslanecké sněmovny ČR i Komory daňových poradců.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi