Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Přednáška: Život po smrti – jak dlouho? Postmortální omezení subjektivních práv (Prof. Dr. Haimo Schack)

21. listopadu 2019, PrFUK, Praha

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese


Prof. Dr. Haimo Schack (Univerzita Kiel)

na téma Život po smrti – jak dlouho? Postmortální omezení subjektivních práv

21. 11. 2019 v 17.30, místnost č. 401

V němčině, se simultánním překladem.


Anotace přednášky

Přednáška se zabývá postmortálními omezeními subjektivních práv člověka. Východiskem je univerzální sukcese v německém právu, jež znamená přechod veškeré pozůstalosti na dědice. Z tohoto majetku jsou však vyloučena osobnostní práva, přičemž omezení platí i pro obecná a některá zvláštní osobnostní práva. Závažné etické problémy přináší genetická pozůstalost, stejně jako majetkoprávní otázky v případě digitální pozůstalosti. Jde zčásti o tradiční, zčásti však naprosto nové fenomény, které přináší rozvoj technologií.

Pozvánka, pdf 123kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi