Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník ČAK č. 3/2019 pouze v elektronické podobě

Dne 30. září 2019 vyšel Věstník České advokátní komory č. 3/2019. Jde o třetí částku Věstníku, která vyšla pouze v elektronické podobě; klasická tištěná podoba Věstníku již advokátům, advokátním koncipientům a dalším adresátům nebude rozesílána.
Změnu formy vydávání Věstníku přinesl zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, jenž novelizoval rovněž zákon o advokacii. S účinností od 24. dubna 2019 je tedy Věstník České advokátní komory dostupný pouze v elektronické podobě.
Ke stažení ZDE.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi