Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní stáž v Německu 2020

22. dubna - 30. května 2020

Německá nadace pro mezinárodněprávní spolupráci (die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) pořádá společně s Německou spolkovou advokátní komorou (Bundesrechtsanwaltskammer) a Německým advokátním spolkem (der Deutsche Anwaltverein) ve dnech 22. 4. až 30. 5. 2020 stáž pro advokáty/advokátky. Českým advokátům/advokátkám je nabízeno 1 místo. Cílem projektu je získání, resp. prohloubení si základních znalostí o německém právu a seznámení se s chodem německých advokátních kanceláří.

Harmonogram stáže:
22. 4. 2020                         příjezd do Königswinteru u Bonnu
23. 4 – 1. 5. 2020               úvodní seminář v Königswinteru u Bonnu (německé a evropské občanské
                                           a obchodní právo)
4. – 27. 5. 2020                  odborná praxe v advokátní kanceláři (o umístění uchazeče rozhodne Nadace,
                                           kandidáti si však mohou sami navrhnout advokátní kancelář v Německu, která
                                           by je byla ochotna na praxi přijmout)
28. – 29. 5. 2020                závěrečný seminář v Bonnu – vyhodnocení
30. 5. 2020                         odjezd

 

Pořadatelé zajišťují a hradí:
- ubytování a stravu po dobu seminářů v Königswinteru
- jízdné z Königswinteru do místa praxe a zpět
- ubytování po dobu výkonu stáže
- stipendium ve výši 550 €

Náklady na cestu do Bonnu a zpět si hradí účastníci sami.

Kdo se může přihlásit?
Mladí advokáti/advokátky praktikující občanské a obchodní právo, kteří mají velmi dobrou znalost německého jazyka, včetně německé právnické terminologie (na žádost organizátora složí kandidáti test z německého jazyka). Stáž je určena přednostně pro advokáty/advokátky, kteří již advokacii provozují. Hlásit se však mohou i advokátní koncipienti/koncipientky, kteří/které jsou v posledním ročníku své koncipientské praxe a splňují znalostní podmínky.


Tato stáž není určena advokátům/advokátkám či advokátním koncipientům/koncipientkám, kteří/které pracují pro německou advokátní kancelář (např. pobočku německé advokátní kanceláře v ČR).


Při výběru kandidátů budou upřednostněni ti, kdo ještě studijní nebo studijně pracovní stáž zaměřenou na získání znalostí německého práva neabsolvovali.
V případě Vašeho zájmu o stáž zašlete strukturovaný životopis a stručný motivační dopis, vše v německém jazyce, poštou nebo e-mailem na odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, k rukám Veroniky Slováčkové (e-mail: international@cak.cz). V životopise prosím uveďte i Vaše aktuální kontaktní údaje, včetně telefonu a e-mailu.


Uzávěrka přihlášek: 20. října 2019
Výběrové řízení proběhne 24. října 2019
v Praze v Kaňkově paláci ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi