Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Upozornění na zneužití jména advokáta

JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D., advokát se sídlem Na Příkopě 19, Praha, ev. č. ČAK 14481, oznamuje prostřednictvím České advokátní komory, že došlo ke zneužití jeho identity. Neznámá osoba bez vědomí advokáta vymáhá pohledávky a požaduje za to od třetí osoby (třetích osob) uhrazení určitých částek. Zdeněk Kučera se zcela distancuje od tohoto jednání a celou záležitost již ohlásil orgánům činným v trestním řízení. Současně nelze vyloučit, že dotčených advokátů může být více.

odbor vnějších vztahů ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi