Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Upozornění na zneužití totožnosti advokáta

JUDr. Lucián Staněk, advokát se sídlem v Praze, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, ev. č. ČAK: 16210, upozorňuje prostřednictvím České advokátní komory kolegy i veřejnost, že došlo ke zneužití jeho identity. Neznámá třetí osoba bez vědomí advokáta založila emailovou adresu judrlucianstanek@seznam.cz a z této emailové adresy odeslala jiným - advokátovi též neznámým - třetím osobám nejméně jednu emailovou zprávu s předmětem nazvaným „Předžalobní výzva“, jejímž obsahem je výzva jejímu adresátovi k určitému konání pod pohrůžkou podání žaloby či trestního oznámení. Uvedená falešná emailová zpráva měla přitom za cíl u jejího adresáta vzbudit klamavý dojem, že jde o zprávu od shora uvedeného advokáta, a to jednak svým podpisem „JUDr.Lucián Staněk“, dále uvedením pravého telefonního čísla advokáta (které je veřejně dostupné např. ze seznamu advokátů či z webových stránek advokáta), a konečně tím, že byla odeslána z emailové adresy judrlucianstanek@seznam.cz, která však není skutečnou emailovou adresou advokáta.

Shora uvedený advokát prohlašuje, že žádnou zprávu z emailové adresy judrlucianstanek@seznam.cz neodeslal a nejde se o jeho emailovou adresu.

V uvedené věci již bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele.

Shora uvedený advokát používá k emailové komunikaci související s výkonem advokacie výlučně emailovou adresu stanek@lucianstanek.cz, nedohodne-li se s klientem či jiným jejím adresátem předem jinak.

Odbor vnějších vztahů ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi