Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Společné prohlášení USZ a ČAK k zásahům do profesní mlčenlivosti v Polsku

Unie státních zástupců (USZ) a Česká advokátní komora (ČAK) odsuzují další z částí tzv. polské justiční reformy.

Polská vláda navrhuje prolomit profesní mlčenlivost mj. advokátů, notářů, právních poradců, daňových poradců či lékařů tak, že by o zproštění mlčenlivosti nadále nerozhodoval soud, ale prokurátor.

Mlčenlivost vybraných profesí je zásadní hodnotou, která garantuje občanům ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a ochranu soukromí a má tedy stát pod ochranou soudní moci. Jde o jeden z kroků, které mohou ohrozit nezávislost justice v Polsku, podkopání právního státu a lidských práv a svobod. Vzhledem k tradičním principům dělby moci, jakož i k provázanosti polské prokuratury s politickou reprezentací, není možno garantovat, že prokuratura bude při zbavování mlčenlivosti postupovat nezávisle a s respektem k základním lidským právům.

Přestože státní zástupci a advokáti jsou v řadě případů z povahy věci protivníky, společně konstatují, že nezávislá justice, včetně advokacie, je základní podmínkou demokratického právního státu a je společným zájmem nejen všech právních profesí, ale zejména občanů.

 

Toto společné prohlášení bylo podepsáno 4. října 2018 v Praze JUDr. Janem Latou, Ph.D., prezidentem USZ a JUDr. Vladimírem Jirouskem, předsedou ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi