Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK odsuzuje napadání advokátky za výkon profese

V posledních dnech se objevila na sociálních sítích dehonestující prezentace advokátky za to, že zastupuje u soudu muslimskou dívku, která byla vyloučena ze studia na české škole (nebyla připuštěna ke studiu) kvůli svému oděvu. Autorem této prezentace, jež vyvolala vlnu reagujících příspěvků ve prospěch advokátky, ale bohužel i proti ní, je jakýsi spolek matek.

Česká advokátní komora připomíná, že podle Listiny základních lidských práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, se základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

K základním lidským právům patří podle Listiny, mimo jiné i právo každého na právní pomoc. Toto právo zajišťují především advokáti.

Napadat advokáta zato, že pomáhá realizovat základní právo člověka, že vykonává své poslání dané zákonem, ztotožňovat ho s jeho klientem, a dokonce ho odsuzovat, vyvolává v soudných lidech lítost nad takovými štvavými výroky jedinců i bohulibě se tvářících spolků.

Česká advokátní komora takové jednání odsuzuje!

vedení ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi