Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Právník roku: uspěly Bradáčová i exministryně Kovářová

3.2.2017, tyden.cz

Odborné ocenění Právník roku letos získaly pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová či bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Odborné ocenění Právník roku letos získaly pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová či bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Do síně slávy vstoupila dlouholetá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová. V kategorii bezplatných právních služeb uspěl advokát Viktor Rossmann, který pomáhá seniorům odstupovat od smluv uzavřených při předváděcích akcích. Výsledky soutěže sdělila mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

V tradičním klání se může prosadit právník, kterého za jeho mimořádné úspěchy v oboru nominuje odborná veřejnost na webu soutěže. Vítěze následně vybírá porota složená z předsedů a prezidentů jednotlivých právnických komor a ministra spravedlnosti.

V osmi základních kategoriích letos uspělo pět mužů a tři ženy. Za trestní právo si skleněnou sošku patrona právníků svatého Yva převzala Bradáčová, která v minulosti vedla Unii státních zástupců a která stojí od roku 2012 v čele Vrchního státního zastupitelství v Praze. Organizátoři soutěže uvedli, že se "výrazně zasloužila nejen o popularizaci profese, ale důsledným trváním na vysokých etických standardech i o její prestiž". Pro Bradáčovou ocenění znamená mnoho. "Přirozeně se každý těší z pochvaly a toto ocenění vnímám jako velkou profesní pochvalu. Ale musím poznamenat, že s věkem se pocity mění. Onu prvotní radost doprovázejí odpovědnost a závazky pro časy budoucí," řekla Bradáčová.

Kategorii občanského práva ovládl předseda senátu pražského městského soudu Ladislav Muzikář, který je uznávaným expertem v oblasti dědického práva a katastru nemovitostí. "Koncem letošního roku zanikne ze zákona má funkce soudce. Cenu v soutěži Právník roku proto vnímám jako ocenění celoživotní práce v justici, zaměřené na občanské právo a spojující praxi notářskou i soudcovskou. Považuji ji také za ocenění dlouhodobé spolupráce s notářskými komorami a využívání a zobecňování praktických zkušeností v přednáškové a publikační činnosti a při účasti na přípravě některých právních předpisů," uvedl Muzikář. V oboru ústavního práva a lidských práv zvítězil vysokoškolský pedagog David Kosař, jenž se dlouhodobě věnuje otázkám migrace a mezinárodní ochrany.

V dalších pěti kategoriích bodovali advokáti. Ve finančním právu uspěla Monika Novotná. Podle Novotné každý rád slyší, že dělá práci dobře a že ho kolegové uznávají. "Umístění vnímám i jako potvrzení významu oboru, kterému se věnuji již dvacet pět let. Finanční právo, a zejména právo daňové, není tradičním advokátním oborem, přesto však každá transakce, kterou právníci řeší, má zcela standardně vždy i daňové aspekty," odpověděla Novotná na otázku, co pro ni ocenění znamená. V pracovním právu bodoval Ladislav Jouza, v právu duševního vlastnictví Tomáš Dobřichovský, v právu rodinném exministryně Kovářová. U ní pořadatelé soutěže zmínili, že "je pověstná svou - pro druhé mnohdy zcela zničující - energií a pracovním elánem". Mimo jiné stála u zrodu odborného časopisu Rodinné listy.  Exministryně ocenění vnímá jako potvrzení správnosti jejího pohledu na právo. "Velké právnické obory leckdy hledí na rodinné právo s posměškem, jako na nevýznamnou odnož důležitějších disciplín. Jak je tento ironický pohled nesprávný, se ukáže velmi často. Problémy rodin nejsou nic teoretického, každý se s nimi ve svém životě setká," uvedla Kovářová.

Advokát Rossmann opanoval kategorii "pro bono" za to, že loni bezplatně a úspěšně zastupoval třicítku klientů narozených v letech 1925 - 1937. Od jejich smluv s organizátory předváděcích akcí, pro něž se vžilo označení šmejdi, odstupoval s tím, že jsou neplatné pro zjevný rozpor s dobrými mravy. Zasloužil se tak o precedentní rozhodnutí soudu, které pomůže v mnoha dalších podobných kauzách. Rossmannovi prý ocenění vyrazilo dech. "Naši klienti se na nás advokáty totiž vždy obrací s důvěrou a vírou, že dokážeme vyřešit jejich problémy. My, advokáti, se pak jen a jen snažíme toto jejich očekávání naplňovat. Myslím, že lze předpokládat, že víra klientů v nositele tohoto ocenění bude ještě vyšší. Získané ocenění je pro mne tedy především obrovským závazkem do budoucna, který jsem rozhodnut nezklamat," reagoval advokát.

Za celoživotní přínos českému právu a "zásadní a neocenitelné zásluhy na poli nezávislosti soudní moci" porota ocenila Brožovou, která stála od roku 2002 až do svého odchodu na odpočinek v roce 2015 v čele Nejvyššího soudu. Předtím působila řadu let jako ústavní soudkyně.

Zvláštní cenu za přínos české justici získala bývalá předsedkyně a místopředsedkyně středočeského krajského soudu Ivana Švehlová, specialistka na občanské právo.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi