Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Mezinárodní soudní dvůr

Mezinárodní soudní dvůr

Mezinárodní soudní dvůr (MSD) se sídlem v nizozemském Haagu je základním soudním orgánem OSN. Řeší spory mezi členskými státy a předává OSN a jejím specializovaným organizacím odborné posudky. Jeho statut je nedílnou součástí Charty OSN. Soudní dvůr je přístupný všem signatářům jeho statutu, tedy všem členům Organizace spojených národů. Stát, který není členem OSN, se může připojit ke statutu, jako je tomu v případě Švýcarska a Nauru. Soudní dvůr není přístupný soukromým osobám. Všechny země, které jsou smluvními stranami statutu, mohou být účastníky případů, které Soud řeší. Další státy tak mohou činit v souladu s podmínkami určenými Radou bezpečnosti. Valné shromáždění i Rada bezpečnosti mohou požádat Soudní dvůr o posudek k jakékoliv právní otázce, další orgány OSN a specializované organizace OSN mohou požádat o posudek k otázkám spadajícím do rámce jejich činnosti, pokud k tomu mají zmocnění Valného shromáždění.

Soud sestává z 15 soudců volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti v odděleném hlasování. Soudci jsou vybíráni na základě své kvalifikace, nikoliv na základě národní příslušnosti. Snahou je, aby byly zastoupeny všechny hlavní právní systémy světa, přičemž žádní dva soudci nemohou být příslušníky téhož státu. Jsou voleni na devět let s možností znovuzvolení.

Judikatura MSD

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi