Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Poskytování bezplatných právních porad v jihomoravském regionu

Ve snaze zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva, představenstvo České advokátní komory pověřilo regionálního představitele pro oblast působnosti Krajského soudu v  Brně (jihomoravský region) zajišťováním poskytování bezplatných právních porad brněnskými advokáty podle abecedního pořadí formou drobné právní pomoci, které se poskytují

 

od 1. prosince 2009 každý čtvrtek

(mimo dnů pracovního klidu, posledního čtvrtku v prosinci a mimo měsíce červenec a srpen)

od 14.00 do 16.00 hodin,

v budově Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16 Brno

 

 

Jedná se o krátké informativní porady, kde a jakým způsobem může žadatel svůj nárok uplatnit. U složitějších případů doporučujeme obrátit se na některou advokátní kancelář a pokud by žadatel prokázal, že se nedomohl právní pomoci jinak (žádosti o ustanovení advokáta ex-offo dle § 30 občanského soudního řádu, nebo § 33 odst. 2 trestního řádu a nebo dle § 35 odst. 7 soudního řádu správního, byly zamítnuty a alespoň ve dvou advokátních kancelářích byl žadatel advokátem odmítnut), může požádat Českou advokátní komoru, nám. Svobody 84/15, 602 00  Brno, aby mu advokáta určila dle ust. § 18 odst. 2) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, a nejsou-li dány důvody  pro odmítnutí uvedené v § 19 cit. zákona, je Komorou určený advokát povinen právní služby poskytnout za podmínek v určení stanovených. Ustanovení zástupce ex-offo dle občanského soudního řádu, trestního řádu a soudního řádu správního se nevztahuje na řízení před Ústavním soudem.

        

Bezplatné právní porady budou žadatelům poskytovány v pořadí, ve kterém se objednají telefonicky na výše uvedené místo na čísle: 542 514 402. Jednotliví žadatelé  budou ověřeni dle průkazu totožnosti.

  

 

Upozornění:  Bezplatné právní porady nejsou poskytovány ani písemně ani telefonicky.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi