Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Co dělá advokát, notář a soudní komisař

31.8.2016, Lidové noviny, str. 18

V pozůstalostním řízení může dědice zastupovat obecný zmocněnec nebo advokát.

Projednání pozůstalosti zaměstnává řadu odborníků. S některými se lze setkat i mimo dědické řízení, jiní se objevují jen v souvislosti s ním.

Po úmrtí člověka se tuto informaci dozví matrika v místě jeho obvyklého bydliště, která vyrozumí nejbližší okresní (v Praze obvodní) soud, jenž bude nadále působit jako pozůstalostní soud. Soud pověří notáře, který má příslušnou oblast na starosti, a ten pak v řízení působí jako soudní komisař.

Notář je právní specialista, který se jinak zabývá i sepisem listin a pořízení pro případ smrti. V pozůstalostním řízení je osobou odpovědnou za jeho zdárný průběh a kroky, které v řízení učiní, se považují za úkony pozůstalostního soudu.

Advokát, nebo obecný zmocněnec?

V řízení o projednání pozůstalosti může dědice zastupovat obecný zmocněnec, což je libovolná osoba, třeba i bez právního vzdělání. Není však pojištěna pro případ, že špatnou radou nebo chybným postupem způsobí škodu, a na rozdíl od advokáta nepodléhá disciplinární pravomoci. Advokát je právní odborník s povinným pojištěním, který si poskytováním právní pomoci vydělává na živobytí. Někteří advokáti mají za sebou i mediační zkoušky, a jsou proto připraveni na řešení sporů mimosoudní cestou.

Správce pozůstalosti – vykonavatel závěti

Vykonavatele závěti pověřuje zůstavitel, obvykle z okruhu známých anebo přátel, ale není vyloučen ani kolektivní vykonavatel (například advokátní kancelář). Vykonavatel se ujímá činnosti okamžikem smrti zůstavitele a jeho úkolem je dohled nad plněním zůstavitelových přání. S pověřením musí souhlasit a měl by zvážit, zda jeho aktivita bude čestná, anebo placená. Zůstavitel může podobným způsobem povolat i správce pozůstalosti, což je praktické zejména u majetků větší hodnoty nebo rozsáhlých hospodářství a provozů.

Častěji vykonavatele jmenuje pozůstalostní soud, ukáže-li se, že pozůstalost správce vyžaduje. Například pokud zemře vlastník psí chovné stanice a nezanechá nikoho, kdo by se o smečku psů postaral, určí soudní komisař správce, který pečuje o podnik zemřelého s péčí řádného hospodáře až do pravomocného konce dědického řízení.

Soudem jmenovaný správce má právo na odměnu, která se hradí z pozůstalosti. Správcem se může stát i jeden z dědiců.
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi