Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pravidla určování advokátů

            Podmínky pro určení advokáta k poskytnutí právní služby jsou stanoveny v § 18 zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii ve znějí zák. č. 79/2006 Sb. Podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii: ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem dle zvláštních předpisů a ani se nemůže domoci poskytnutí právních služeb podle tohoto zákona (dále jen žadatel), má právo, aby mu Komora na základě jeho včasného návrhu advokáta určila.  V téže věci může mít žadatel advokáta jen jednou s výjimkou toho, když určený advokát odmítl poskytnout právní službu z důvodů stanovených v § 19 zákona o advokacii.

 

            Prokáže-li žadatel splnění zákonem stanovených podmínek může mu být k poskytnutí jedné konkrétní právní služby, která nezbytně nutně vyžaduje zastoupení advokátem určen advokát.

           

            Žádá-li žadatel o poskytnutí bezplatné právní služby nebo za sníženou odměnu musí dle § 18 odst. 3 zákona o advokacii současně s podáním návrhu na určení advokáta k poskytnutí právní služby prokázat způsobem stanoveným vyhl. č. 275/2006 Sb., že jeho příjmové, majetkové a sociální poměry odůvodňují přiznání práva na poskytnutí bezplatné právní pomoci nebo za odměnu sníženou.

 

            Návrh na určení advokáta a žádost o přiznání práva na poskytnutí bezplatné právní pomoci nebo za odměnu sníženou se podávají na níže přiložených formulářích a zasílají se na adresu:

Česká advokátní komora, pobočka Brno, nám.Svobody 84/15, 602 00 Brno.

 

UPOZORNĚNÍ! 

Česká advokátní komora právní služby neposkytuje!

 

 

formulář - prohlášení o příjmových a majetkových poměrech pro určení advokáta, rtf 141kB
formulář - žádost o určení advokáta, rtf 14kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi