Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stanovisko představenstva České advokátní komory (ČAK) k pracovnímu návrhu novely občanského zákoníku

Představenstvo České advokátní komory projednalo zveřejněný pracovní návrh novely občanského zákoníku připravený Ministerstvem spravedlnosti. Po diskusi jednomyslně zaujalo názor, že takto rozsáhlá novela bez předchozí hluboké analýzy a v situaci, kdy je nový občanský zákoník účinný pouze 8 měsíců, není žádoucí.

Novela by měla být podle názoru představenstva ČAK pouze technického charakteru a měla odstranit jen ty nedostatky, které nelze překlenout rozumem či nahradit výkladem a které vyžadují okamžitý zásah a nezasahují do koncepčních řešení jednotlivých institutů a možno říci do „ducha zákona“.

K tomu navíc představenstvo ČAK dodává, že i technická novela by měla být zpracována až po zjištění stanovisek soudců, advokátů a notářů a měla by být uvážlivě zpracována tak, aby opravdu měnila pouze ta ustanovení, která to nezbytně vyžadují a způsobem, který odstraní pochybnosti.


V Praze 9. 9. 2014

představenstvo České advokátní komory

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi