Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Z rady vlády vymizeli praktici

23.6.2014, Lidové noviny, str. 15, Jaroslav Kramer

Na návrh ministra Jiřího Dienstbiera vláda významně obměnila svou legislativní radu – třetina expertů odešla. Mezi nimi je i její někdejší předseda Petr Mlsna či pět advokátů spojených s advokátní komorou. Přibyli naopak uznávaní akademici.

Velkou obměnu legislativní rady vlády (LRV) inicioval ministr Jiří Dienstbier a na začátku června vláda jeho návrhu vyhověla a vyměnila jedenáct jmen z celkových 31 členů (včetně předsedy, jímž je aktuálně Dienstbier). Téměř polovinu z obměněného složení tvoří spíše ryzí akademici. Čtvrtinu pak akademici více či méně spojení s praxí. Své zástupce má v radě také notářství, státní zastupitelství čiÚstavní soud.
V novém složení se právníci sešli zatím jednou. „Podstatné je, aby celá LRV fungovala jako apolitický, dělný a kritický kolektiv. To se brzy ukáže,“ řekl LN k obměně Karel Eliáš, člen rady a hlavní autor nového občanského zákoníku.
Z poradního orgánu vlády pro legislativu zmizeli v zásadě všichni praktikující advokáti spojení s Českou advokátní komorou – Ladislav Krym, Vladimír Smejkal, Jaroslav Svejkovský a Michal Žižlavský. Obměna se týkala také advokátů Marka Görgese a Pavla Staňka.
Svůj post ještě opustili bývalý ministr bez portfeje Petr Mlsna, poslanec Marek Benda (ODS), bývalý předseda disciplinární komise fotbalového svazu Alexander Károlyi, předsedaVrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš a vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty UK profesor Jan Dvořák.
„Při změně každé vlády se část legislativní rady obměňovala. Má to logiku vzhledem k pozici LRV jako poradního orgánu vlády. Složení rady je věc její volby,“ uvedl Eliáš. Nelibost advokátní komory Jenže obměnu vnímala negativně Česká advokátní komora (ČAK). „Z neznámých důvodů, lépe řečeno bez odůvodnění, došlo k podstatné změně legislativní rady vlády v tom směru, že všichni praktikující advokáti byli v podstatě vyhozeni,“ řekl nedávno České justici předseda komory Martin Vychopeň. A dodal: „Byli to praktikující advokáti, jsou v jednacích síních, vědí, jaký je kde problém, a proto byli v legislativní radě. Teď bez dalšího – šup ven.“
Dlouholetý člen rady a odborník na správní právo Josef Vedral však poukazuje na to, že v poradním orgánu advokáti zůstali: „Jak vyplývá ze seznamů členů LRV na internetové stránce vlády, v radě je advokátů řada – Jan Dědič, Miroslav Bělina, Aleš Gerloch, Stanislav Kadečka, Petra Nováková, František Korbel, což jsou vyjma doktora Kadečky všechno lidé, kteří už v LRV v minulosti působili.“
„Tragédie to není,“ řekl o své výměně dnes již bývalý člen rady Pavel Staněk a dodal, že akademici a teoretici působící v LRV zase tak daleko k praxi nemají. To potvrzuje také Josef Vedral: „Řada členů, kteří působí na některé vysoké škole, to nemá jako svou jedinou činnost a v tomto kontextu nemám pocit, že by v radě převažovali ti, kteří pouze učí, pokud se akademici chápou právě takto.“
Podle tajemníka advokátní komory Ladislava Kryma nejsou některé změny šťastné. „Posílení počtu akademiků na úkor praktikujících advokátů snad zlepší průchodnost návrhů zákonů přes radu, ale bohužel také vymizí praktický korektiv při jejich posuzování,“ uvedl pro LN Krym.
Dominance veřejného práva Jiřímu Dienstbierovi na původním složení vadila účast některých členů z legislativních odborů některých resortů: „Legislativní rada by měla objektivně posuzovat návrhy, a ne představovat lobbing za zájmy jednotlivých resortů.“ Jak už však naznačil Ladislav Krym, šlo spíše o neochotu dohodnout se v rámci skupiny vedoucí ke komplikacím při hlasování rady.
„Většina předpisů, které legislativní rada vlády projednává, jsou veřejněprávní povahy,“ uvedl další důvod výměny Dienstbier. „Návrhy předpisů z oblasti práva veřejného, zejména pak správního, do kterého lze zřejmě largo sensu řadit i právo finanční a sociálního zabezpečení, což jsou svým způsobem specializované obory práva správního (podobně jako právo životního prostředí), opravdu převažují nad návrhy z oblasti práva občanského, ale třeba i práva trestního,“ potvrzuje Josef Vedral.
Podle Dienstbiera bylo v dosavadním složení rady příliš expertů na civilní právo. „Jedním z důvodů změn byla potřeba posílit představitele veřejnoprávních disciplín. Nemám důvod o tom pochybovat. Naopak, jmenování nově příchozích, jako jsou Pavel Šámal, Stanislav Kadečka, Josef Staša nebo JanWintr, to potvrzuje,“ říká Karel Eliáš. Více se ke svým kolegům či bývalým kolegům vyjadřovat nechce: „Považuji to za eticky nevhodné.“
Podle Pavla Staňka by měly být obě oblasti v rovnováze: „Pokud nejsou, je to špatně. Nemyslím si, že by původní složení legislativní rady nedostatkem odborníků na veřejné právo trpělo.“
Ladislav Krym k tomu dodává, že advokáti neaplikují právo jen v soukromoprávní, ale i veřejnoprávní oblasti. „Díky svým zkušenostem z aplikace práva ve všech jeho oborech jsou advokáti schopni i v procesu jeho tvorby nejlépe posoudit v době, kdy se tvoří záměr nějaké právní regulace i vlastní právní normy, jejich dopad v praxi na chování lidí, jejich práva a povinnosti, ale i schopnost státu vymoci plnění povinností a zajistit uplatnění práv v běžném životě,“ dodává tajemník ČAK.
***
Za výměnou jedenácti členů legislativní rady zřejmě byla neochota se dohodnout vedoucí ke komplikacím při hlasování

Legislativní rada vlády (složení)
Předseda Jiří Dienstbier (na fotce) – Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Místopředsedové Kateřina Valachová – náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Aleš Gerloch – prorektor Univerzity Karlovy, emeritní

děkan Právnické fakulty UK, advokát Členové Miroslav Bělina (PF UK, advokacie) Petr Bezouška (PF UPOL) Jan Dědič (advokacie, VŠE) Filip Dienstbier (PF UPOL) Radek Doležel (Nejvyšší státní zastupitelství) Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR) Josef Fiala (PF MUNI) Bohumil Havel (Ústav státu a práva AV ČR) Václav Henych (Ministerstvo vnitra) Miloslav Jindřich (notářství) Stanislav Kadečka (PF MUNI) František Korbel (advokacie, PF UK)

Richard Král (PF UK) Jan Kudrna (PF UK) Hana Marková (PF UK) Petra Nováková (advokacie) Lenka Pítrová (Úřad vlády, PF UK) Ivo Pospíšil (Ústavní soud) Harald Christian Scheu (PF UK) Josef Staša (PF UK) Pavel Šámal (Nejvyšší soud, PF UK) Ivana Štenglová (PF UK, Nejvyšší soud) Petr Šustek (PF UK, advokacie) Jiří Švestka (PF UK) Josef Vedral (Úřad vlády, PF UK)

Alena Winterová (PF UK) JanWintr (PF UK) Pavel Zářecký (státní správa)

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi