Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Rozhodnutí odvolacího kárného senátu v kauze JUDr. Petra Kočího Ph.D.

Odvolací kárný senát uzavřel projednávání kárné žaloby na advokáta JUDr. Petra Kočího, Ph.D., když bez nařízeného jednání dne 21. 8. 2013 kárně obviněnému uložil o stupeň mírnější kárné opatření, než jaké vyřkl kárný senát (dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu 12 měsíců) –  tedy pokutu ve výrazné výši 100.000,- Kč.

JUDr. Petr Kočí, Ph.D., byl kárně žalován za porušení zákona o advokacii a dalších stavovských předpisů, když v průběhu soudního řízení, v němž obhajoval osobu stíhanou za projevy neonacismu, vznesl námitku podjatosti znalce, kterou mimo jiné odůvodnil jeho údajným židovským původem.

Při projednání kárné žaloby v říjnu 2012 se kárný senát neztotožnil s názory JUDr. Kočího, Ph.D., kterými obhajoval svůj postup ve věci, zvláště že advokát musí respektovat pokyn svého klienta za všech okolností. Dle názoru kárného senátu je advokát v prvé řadě vázán právními předpisy včetně stavovských a teprve v jejich rámci pokyny klienta. Za zcela nepřijatelné pak kárný senát označil dovozování podjatosti znalce z jeho původu. Už tehdy bylo JUDr. Kočímu, Ph.D. uloženo výše zmiňované kárné opatření – dočasný zákaz výkonu advokacie.

JUDr. Petr Kočí, Ph.D. se proti rozhodnutí kárného senátu odvolal a odvolací kárný senát ČAK vrátil věc k dalšímu řízení, ve kterém mělo být doplněno dokazování.

Během nového jednání kárného senátu ČAK tedy došlo k doplnění dokazování dle pokynu odvolacího kárného senátu a bylo vyhověno i návrhu zástupce kárně obviněného na provedení důkazů, které předložil. Po jednání kárný senát ČAK opakovaně dospěl k rozhodnutí, že se JUDr. Kočí, Ph.D. kárného provinění dopustil a vzhledem k závažnosti kárného provinění mu uložil i stejné kárné opatření.

JUDr. Petr Kočí, Ph.D. se opětovně odvolal k odvolacímu kárnému senátu. Ten při svém rozhodování přihlédl ke skutečnosti, že – ač jde o mimořádně závažné porušení povinnosti advokáta, zejména etického kodexu – nebyl dotyčný advokát dosud kárně stíhán a bylo by tedy nepřiměřené uložit mu kárné opatření spočívající v dočasném zákazu výkonu advokacie. Proto kárně obviněnému uložil již výše zmíněnou pokutu ve výrazné výši 100.000,- Kč.

Rozhodnutí odvolacího kárného senátu bude pravomocné jeho doručením. Pokud se s ním advokát neztotožní a nepřijme ho, může se obrátit se správní žalobou na Českou advokátní komoru k soudu.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů a tisková mluvčí ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi