Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Reakce ČAK na štvavý článek J. Gintera v deníku Právo

Alespoň tímto způsobem seznamujeme advokáty a další veřejnost s reakcí ČAK na štvavý článek J. Gintera, který vyšel v deníku Právo 16. 7. 2013 a který vyčítá ČAK, že finančně neodškodní klienty okradené advokátem Mgr. Milošem Vlasákem.
Byť je ČAK vždy připravena médiím poskytovat informace, jako obvykle si redaktor Práva žádné nevyžádal, a proto je jeho článek naprosto nepravdivý a jeho představy jak je možné situaci ze strany ČAK řešit, jsou naprosto nereálné.
ČAK se na deník Právo pochopitelně následně obrátila se žádostí, aby redakce informace uvedla na pravou míru. Dosud se tak ovšem nestalo, a proto naši reakci zveřejňujeme na webu ČAK (znění původního článku ZDE):

 

Klidně kolektivní vina – když se to hodí?

V deníku Právu a později i na serveru novinky.cz, dne 16. července publikoval Jindřich Ginter rozsáhlý článek s názvem: „Advokát obral klienty realitky o desítky miliónů. Spravedlnosti nikde“, v němž ponejvíce kritizuje Českou advokátní komoru (ČAK), která zejména (dle jeho názoru) měla poškozené klienty za podvodného advokáta odškodnit a že by to jistě šlo, kdyby chtěla, ale to ona že ne, že přijala jen bezzubá opatření...

Nemůžeme se opětovně u pana redaktora zbavit dojmu, že nehledá informace a pravdu, že se jen lacině snaží poštvat čtenáře proti advokátům, kteří jsou už beztak opentleni nevalnou pověst, jež jim média (asi lépe – někteří redaktoři) dlouhé roky pěstují a proti níž je těžké se obecně hájit (advokát=gauner a podvodník, který gaunerům a podvodníkům za velké peníze pomáhá obírat ty slušné a bezbranné).

Kdyby totiž pan redaktor přišel na ČAK nebo pozval na kávu nějakého advokáta před tím, než začal metat oheň a síru na profesní organizaci advokátů, mohl se alespoň něco dozvědět o jejím fungování a především o jejích možnostech některé situace řešit.

Česká advokátní komora není nějakým zájmovým spolkem, charitou nebo podpůrnou organizací. Vznikla na základě zákona a zákon přesně vymezuje, co smí a nesmí, jaké kompetence má. Pracuje s tím, co jí „legislativci nadělili“. Není ani založena na principu členství, advokáty sdružuje tím, že je povinně zapisuje do seznamu advokátů. Nehospodaří se žádnými veřejnými finančními prostředky, její příjmy tvoří příspěvky advokátů a o jejich výši musí rozhodnout sněm, který se dle zákona koná 1x za 4 roky. Roční rozpočet ČAK činí zhruba 70 milionů korun, tedy asi tolik, kolik i k naší lítosti zpronevěřil advokát Mgr. Miloš Vlasák svým klientům.

Stát pověřil ČAK výkonem veřejné správy na úseku advokacie. Tato veřejná správa představuje kontrolní činnost, výkon kárné pravomoci nad advokáty, organizaci výchovy a vzděláváním advokátů a advokátních koncipientů, podíl na legislativní činnosti a další. To vše si platí advokáti ze svých vlastních prostředků (formou výše zmíněných příspěvků), bez přispění státu.

ČAK samozřejmě nemá prostředky na to, aby za několik, byť vážně chybujících advokátů (z více než deseti tisíc aktivních), odškodňovala podvedené klienty. Může vám to připadat nespravedlivé, může nám to být líto, ale tak to prostě je.

Kde by na to měla vzít, když pan redaktor tvrdí, že kdyby chtěla, tak by mohla, že jí v tom principiálně nic nebrání? Mají se na odškodnění složit ostatní advokáti, kteří své klienty nepodvádějí a neokrádají? Na základě čeho? Na principu kolektivní viny, kolektivní odpovědnosti za příslušnost k profesi, po níž tak vehementně volá pan redaktor a na základě které byly zdecimovány stavy advokátů v padesátých letech minulého století?

Zařídit nějaké pojištění? Jistě, advokáti jsou ze zákona povinně pojištěni, takovou pojistku mají, ovšem a logicky – kryje jen profesní pochybení, nikoliv podvody a úmyslné protiprávní jednání! Takové pojistky prostě pojišťovny nikde na světě neposkytují. A mimochodem, k řečenému výše, ani nikde na světě nenajdete profesní komoru advokátů, která by odškodňovala okradené klienty advokátů. Takto z principu nikde na světě ani další profesní komory nefungují, protože by šlo o také již výše zmíněný kolektivní princip. Ani lékařská komora neodškodňuje pacienty za zpackané zákroky lékařů, ani komora architektů neodškodňuje obyvatele zřícených domů…

Je nám pochopitelně velmi, velmi líto oněch podvedených a okradených klientů, moc nás to mrzí, advokacii těch několik obdobných případů, které se v minulosti staly, dobré jméno nedělají.

Jsme si toho vědomi. Ale k nápravě věci můžeme přispět jen v rámci našich kompetencí – tj. oním jak se pan redaktor vyjádřil bezzubým a alibistickým pozastavením výkonu advokacie dotyčnému advokátovi (rozumějte, aby dále nemohl škodit, když už selhal v těchto případech), které se v případě jeho odsouzení změní v zákaz výkonu advokacie. Navíc jsme hledali i nová možná systémová opatření, která by do budoucna mohla podobným případům zabránit, v tom je podle nás podstatná role ČAK. Že se panu redaktorovi nelíbí, je jeho věc, nicméně my jsme zavedením elektronické knihy advokátních úschov (od ledna musí každý advokát přijaté úschovy ČAK pod sankcí hlásit) dostali do rukou nástroj, který kontrolní radě ČAK umožní důsledně provádět kontroly vedení advokátních úschov u jednotlivých advokátů. Zpřísnili jsme podstatně i stavovský předpis jak přesně mají být úschovy prováděny, tedy přijali jsme zásadní preventivní opatření namířená k budoucnosti.

Chápeme, že poškozeným klientům je to pořád málo a že to není ideální řešení jejich osobního problému podle jejich představ, že mají pocit, že spravedlnosti se jim nedostává, nicméně tu musí hledat především u soudů.  Hranice možností, co ČAK činit a konat může, jsou jasně dané a na rozdíl od soudů poměrně malé.

Článek (případně jeho část) měl podle nás bohužel jediný zjevný cíl, otázkou je, jestli to čtenář, ve svém soucítění s okradenými klienty a se spravedlivým rozhořčením na lumpa-advokáta, rozpozná. Měl prostě poštvat čtenáře proti příslušníkům určité profese a proti jejich představitelům. Snad za to může prázdninová sezona, snad nechápavost pana redaktora, ovšem po minulých zkušenostech s jeho výtvory máme silný pocit, že i jeho zlá vůle…

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů a tisková mluvčí ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi