Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

JUDr. Karel Čermák, dr. h. c. (* 13. 9. 1934 † 19. 6. 2017)

Vydáno dne: 20.06.2017

Dne 19. června 2017 zemřel v Praze ve věku nedožitých 83 let bývalý předseda České advokátní komory JUDr. Karel Čermák.

Odešel Karel Čermák...

Vydáno dne: 20.06.2017

Novela zákona o advokacii prošla Poslaneckou sněmovnou

Vydáno dne: 05.06.2017

Ve středu 24. 5. 2017 prošla novela zákona o advokacii (sněmovní tisk č. 853) třetím čtením a tím i celou Poslaneckou sněmovnou a v nejbližších dnech po skončení stávající schůze bude předána k projednání Senátu.

Novela zákona o advokacii míří ve sněmovně do třetího čtení

Vydáno dne: 27.04.2017

Ve středu 26. 4. 2017 prošla dlouho očekávaná novela zákona o advokacii druhým čtením. Do legislativního procesu ji předložili poslanci TOP 09, ČSSD, ANO a ODS po spolupráci s Českou advokátní komorou.

Jarní konference ECBA v Praze

Vydáno dne: 25.04.2017

Ve dnech 21. až 22. dubna 2017 se v Praze konala ve spolupráci s Českou advokátní komorou „Jarní konference mezinárodní organizace ECBA“ (European Criminal Bar Association). Tato organizace sdružující advokáty zabývající se obhajobou v trestním řízení z více než 35 evropských států a hájící jejich zájmy na půdě orgánů EU v průběhu legislativního procesu, jako téma pražské konference zvolila téma nanejvýš významné a stále aktuální, a to důvěrnost komunikace mezi advokátem a jeho klientem v trestních věcech a ochrana osobních údajů klienta.

Předseda ČAK Martin Vychopeň jako první zahraniční advokát obdržel nejvyšší slovenské advokátní vyznamenání

Vydáno dne: 11.04.2017

Premiéra pro oba předsedy národních advokátních komor. Tak by se dal ve zkratce charakterizovat slavnostní okamžik, který 11. dubna 2017 zažila Galerie 17. listopadu v Kaňkově paláci, sídle ČAK. Z rukou předsedy Slovenské advokátní komory JUDr. Ľubomíra Hrežďoviče (na snímku vlevo) převzal nejvyšší slovenské advokátní vyznamenání předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň.

Stanovisko ČAK k novele zákona o pobytu cizinců v ČR

Vydáno dne: 31.03.2017

Stanovisko České advokátní komory k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 990)

Místopředseda ČAK Robert Němec jednal s profesními komorami o vinklaření

Vydáno dne: 24.03.2017

Dne 23. března 2017 se v budově Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, ministrem Janem Chvojkou a dalšími členy vlády. Jednání bylo věnováno problematice neoprávněného výkonu činnosti, tzv. vinklaření. Za Českou advokátní komoru se jednání zúčastnil její místopředseda Mgr. Robert Němec, LL.M., a tajemník ČAK JUDr. Ladislav Krym.

Vyjádření ČAK k novele daňového řádu

Vydáno dne: 21.03.2017

Česká advokátní komora (ČAK) zásadně nesouhlasí s novelou daňového řádu, která pod záminkou transpozice směrnice o přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz zásadním způsobem prolamuje povinnost mlčenlivosti advokátů, daňových poradců a notářů a svěřuje správci daně rozsáhlé pravomoci v oblasti získávání a shromažďování informací o klientech advokátů, daňových poradců a notářů.

Omezení provozu pobočky ČAK v Brně

Vydáno dne: 14.03.2017

Volná pozice právníka u ESLP

Vydáno dne: 14.03.2017

Evropský soud pro lidská práva vyhlašuje výběrové řízení na pozici právníka pro Českou republiku

Nepřehlédněte! Nově uváděné zaměření v seznamu advokátů – mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Vydáno dne: 07.03.2017

Dne 3. 3. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, která implementuje do českého právního řádu dosud plně neimplementovaný čl. 10 Směrnice č. 2013/48/EU o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a v řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz