Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní sliby

Nejbližší termín konání advokátních slibů je stanoven na 13.září 2017.
Žádosti o složení slibu a zápis do seznamu advokátů doručte společně se všemi přílohami nejpozději 31.srpna 2017 na adresu odbor matriky ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1, event. doručte osobně do podatelny ČAK Národní 16, Praha 1.


Žádosti o zápis doručené odboru matriky ČAK po 31. srpnu 2017 již nemohou být zpracovány k výše uvedenému termínu slibu.


Podmínky pro složení slibu a zápisu do seznamu advokátů ČAK naleznete na:

Informace pro žadatele o zápis do seznamu advokátů, doc 27kB

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz