Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Aktuality

Mezinárodní studentská soutěž ve vyjednávání a mediaci CDRC ve Vídni ( The IBA-VIAC Mediation and Negotiation Competition) 1.- 4.7.2015

Vydáno dne: 09.07.2015

Studenti Univerzity Karlovy v Praze se pod vedením své koučky JUDr. Martiny Doležalové PhD., advokátky, mediátorky a vedoucí sekce ADR při ČAK zúčastnili mezinárodní studentské soutěže ve vyjednávání a mediaci CDRC ve Vídni, kde studentka mediátorka Hanka Láníková obsadila skvělé 3.-4. místo ze 16 soutěžících zemí z Asie, Ameriky ( Severní i Jižní)i Evropy. Tento úspěch svědčí o tom, že mediační výcvik na ČAK sleduje world best practices a je schopen dobře připravit účastníky k výkonu práce mediátora.

Mediační tréninky

Vydáno dne: 07.08.2014

Upozorňujeme, že ČAK nebude v nejbližší době vypisovat termíny mediačních tréninků, pokud máte o tréninky zájem, je možné se domluvit s lektorkami osobně: JUDr. Anna Márová, LL.M. - telefon: 222 517 500 a email: amara@attorney.cz, webové stránky: http://www.attorney.cz/clanky/workshopy/ a Mgr. Kateřina Švajcrová - telefon: 608 882 003 a email: svajcrova@aksvajcrova.cz, webové stránky: http://www.aksvajcrova.cz/page/Aktuality.aspx
Odbor výchovy a vzdělávání ČAK

Pojištění mediátorů

Vydáno dne: 06.08.2013

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz