Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Předseda ČAK Martin Vychopeň jako první zahraniční advokát obdržel nejvyšší slovenské advokátní vyznamenání

Vydáno dne: 11.04.2017

Premiéra pro oba předsedy národních advokátních komor. Tak by se dal ve zkratce charakterizovat slavnostní okamžik, který 11. dubna 2017 zažila Galerie 17. listopadu v Kaňkově paláci, sídle ČAK. Z rukou předsedy Slovenské advokátní komory JUDr. Ľubomíra Hrežďoviče (na snímku vlevo) převzal nejvyšší slovenské advokátní vyznamenání předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň.

Stanovisko ČAK k novele zákona o pobytu cizinců v ČR

Vydáno dne: 31.03.2017

Stanovisko České advokátní komory k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 990)

Místopředseda ČAK Robert Němec jednal s profesními komorami o vinklaření

Vydáno dne: 24.03.2017

Dne 23. března 2017 se v budově Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, ministrem Janem Chvojkou a dalšími členy vlády. Jednání bylo věnováno problematice neoprávněného výkonu činnosti, tzv. vinklaření. Za Českou advokátní komoru se jednání zúčastnil její místopředseda Mgr. Robert Němec, LL.M., a tajemník ČAK JUDr. Ladislav Krym.

Vyjádření ČAK k novele daňového řádu

Vydáno dne: 21.03.2017

Česká advokátní komora (ČAK) zásadně nesouhlasí s novelou daňového řádu, která pod záminkou transpozice směrnice o přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz zásadním způsobem prolamuje povinnost mlčenlivosti advokátů, daňových poradců a notářů a svěřuje správci daně rozsáhlé pravomoci v oblasti získávání a shromažďování informací o klientech advokátů, daňových poradců a notářů.

Omezení provozu pobočky ČAK v Brně

Vydáno dne: 14.03.2017

Volná pozice právníka u ESLP

Vydáno dne: 14.03.2017

Evropský soud pro lidská práva vyhlašuje výběrové řízení na pozici právníka pro Českou republiku

Nepřehlédněte! Nově uváděné zaměření v seznamu advokátů – mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Vydáno dne: 07.03.2017

Dne 3. 3. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, která implementuje do českého právního řádu dosud plně neimplementovaný čl. 10 Směrnice č. 2013/48/EU o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a v řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu.

Stanovisko České advokátní komory k podezření na nezákonné odposlechy telefonických rozhovorů mezi obviněným a jeho obhájci

Vydáno dne: 23.02.2017

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) projednalo na svém jednání konaném dne 14. 2. 2017 podnět konkrétní advokátní kanceláře k postupu orgánů činných v trestním řízení (policie a státního zastupitelství) v konkrétní trestní věci a následně se seznámilo se stanoviskem Unie obhájců České republiky (UO ČR) v téže věci. Ačkoliv je Česká advokátní komora zdrženlivá, pokud jde o jakékoliv hodnocení a posuzování v průběhu řízení dosud neskončených konkrétních věcí, v této chvíli vyjadřuje velmi silné znepokojení nad postupem orgánů činných v trestním řízení.

Právník roku 2016: Nejvyšší právnická pocta pro Ivu Brožovou

Vydáno dne: 06.02.2017

Právníci, kteří se zasadili o své obory práva. Současné aktuální úspěchy i celoživotní přínos. To vše přinesl již 12. galavečer celojustiční soutěže Právník roku, který se konal v pátek 3. 2. 2017 v Praze. Hlavní pozornost se letos upínala k doktorce Ivě Brožové, bývalé předsedkyni Nejvyššího soudu, která celou svoji profesní kariéru zasvětila soudcovské profesi. Za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu vstoupila do Právnické síně slávy. Galavečer Právníka roku, již tradičně pořádaný pod taktovkou České advokátní komory a vydavatelství EPRAVO.CZ, se letos uskutečnil v TOP HOTELU Praha. Záštitu nad soutěží převzali opětovně předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2016 převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích (Právnická síň slávy, Pro bono, Talent roku).

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz