Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zkoušky mediátora

Mediační tréninky

Upozorňujeme, že ČAK nebude v nejbližší době vypisovat termíny mediačních tréninků, pokud máte o tréninky zájem, je možné se domluvit s lektorkami osobně: JUDr. Anna Márová, LL.M. - telefon: 222 517 500 a email: amara@attorney.cz, webové stránky: http://www.attorney.cz/clanky/workshopy/ a Mgr. Kateřina Švajcrová - telefon: 608 882 003 a email: svajcrova@aksvajcrova.cz, webové stránky: http://www.aksvajcrova.cz/page/Aktuality.aspx
Odbor výchovy a vzdělávání ČAK

Testové otázky pro písemnou část zkoušky mediátora

Zrevidované znění, které reflektuje právní stav účinný od 1.1.2014 (v rámci pravidelné aktualizace testových otázek došlo k mírným formulačním změnám otázek č. 214/, 216/, 217/, 228/ a 241/).

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz