Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Aktuality

Co může, co musí a co nesmí radit advokát klientovi v úpadku?

Vydáno dne: 08.06.2017

přednáší: 

  • JUDr. Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze, trestní soudce
  • Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., vědecký pracovník ÚSP AV ČR, advokát PRK Partners, člen Legislativní rady vlády ČR
  • JUDr. Michal Žižlavský, advokát a insolvenční správce, člen představenstva ČAK, předseda Rady expertů ASIS, člen Legislativní rady vlády ČR

datum konání: 8. září 2017 od 9 do 15:00 hodin
místo konání: Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Seminář: Institut náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech

Vydáno dne: 25.05.2017

Vazby na poslední změny insolvenčního zákona
Aktuální insolvenční a konkursní judikatura


přednáší:  JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR
datum konání: 23. června 2017 od 9 do 16:00 hodin
místo konání: Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Insolvenční řízení po novele účinné od 1.7.2017

Vydáno dne: 25.05.2017

přednáší:  JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové
datum konání: 20. června 2017 od 9 do 16:00 hodin
místo konání: Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

"Spor o úpadek" dlužníka - První fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Vydáno dne: 28.03.2017

přednáší:  JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR
datum konání: 21. dubna 2017 od 9 do 15:00 hodin
místo konání: Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Seminář: Změny v osobě věřitele a dlužníka; zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském právu a s přihlédnutím k aktuální judikatuře

Vydáno dne: 02.03.2017

7. dubna 2017 od 9 do 16:15 hodin, Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Řešení úpadku oddlužením; střet insolvenčního a exekučního práva ve světle aktuální judikatury a připravovaných novel insolvenčního zákona

Vydáno dne: 23.12.2016

JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové

20. ledna 2017 od 9 do 16 hodin, Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1
 

fotoreportáž z VÁNOČNÍHO SEMINÁŘE ASIS "CO HÝBE SVĚTEM INSOLVENČNÍHO PRÁVA?"

Vydáno dne: 23.12.2016

16. 12. 2016, Justiční akademie v PRAZE

9. ročník Právnická firma roku 2016

Vydáno dne: 08.11.2016

Právnickou firmou roku 2016 v oboru Restrukturalizace a insolvence se stala advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ.
Navázala tak na své loňské vítězství v této soutěži, kterou vyhlašuje EPRAVO.CZ pod záštitou ministra spravedlnosti a České advokátní komory.

7. 11. 2016

Aktuální otázky insolvenčního řízení - Brno

Vydáno dne: 02.11.2016

Mgr. Eva Krčmářová, soudkyně Krajského soudu v Brně
Mgr. Jan Kozák, soudce Krajského soudu v Brně

29. listopadu 2016 od 9:00 do 16:00 hodin, Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno
 

Práce insolvenčního správce s přihláškami pohledávek a vedení incidenčních sporů

Vydáno dne: 16.08.2016

JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové

29. září 2016 od 9:00 do 16:00 hodin, Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1
 

Spotřebitelské insolvenční právo. (Osud nároků vzešlých ze spotřebitelských smluv, v insolvenčním řízení a jejich řešení v rámci incidenčních sporů).

Vydáno dne: 16.08.2016

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS v ČR

12. září 2016 od 9:00 do 16:00 hodin, Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Oddlužení v rozhodovací praxi soudů; novela insolvenčního zákona a nové postavení a povinnosti insolvenčního správce

Vydáno dne: 25.05.2016

27. května 2016 od 9:00 do 15:00 hodin, Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Aktuální otázky insolvenčního řízení - Brno

Vydáno dne: 25.05.2016

14. června 2016 od 9:00 do 16:00 hodin, Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno

Incidenční spory v insolvenci, se zvláštním zaměřením na odporové spory (spory o pravost, výši a pořadí pohledávek)

Vydáno dne: 06.04.2016

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

29. dubna 2016 od 9:00 do 15:00 hodin, Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1
 

Oddlužení v rozhodovací praxi soudů; novela insolvenčního zákona a nové postavení a povinnosti insolvenčního správce

Vydáno dne: 06.04.2016

JUDr. František Kučera, předseda senátu Vrchního soudu v Praze
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích
Mgr. Antonín Stanislav, insolvenční odbor Ministerstva spravedlnosti ČR
JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK a předseda Rady expertů ASIS

27. května 2016 od 9:00 do 15:00 hodin, Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz