Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Předseda ČAK

 

 


JUDr. Martin Vychopeň
předseda ČAK


Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončil v roce 1989 a v tomtéž roce složil i doktorskou zkoušku. Po absolvování vojenské služby nastoupil jako advokátní koncipient u advokáta JUDr. Jana Camrdy v Benešově, kde téměř čtyři roky vykonával koncipientskou praxi s průkazem advokátního koncipienta č. 00001.

Do seznamu advokátů ČAK byl zapsán 1. 1. 1994 a od tohoto dne působí jako advokát a partner Advokátní kanceláře Camrda, Premus, Peter, Vychopeň, Vachoušek a partneři. Není členem žádné politické strany.

Stal se prvním regionálním zmocněncem ČAK pro Středočeský region a tuto funkci vykonával více než tři roky. Poté spolupracoval s mezinárodním odborem ČAK a v rámci této činnosti zastupoval ČAK v mezinárodních organizacích EYBA a AIJA a jako člen lektorského týmu evropského práva ČAK se podílel na vypracování expertních analýz a stanovisek ČAK pro mezinárodní potřeby. V letech 2002 - 2009 byl místopředsedou ČAK pro mezinárodní vztahy, od podzimu 2009 je předsedou ČAK.Externě vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy občanské právo.

K jeho zájmům patří sálová kopaná, cykloturistika a včelaření. Hovoří anglicky, je ženatý, má dvě děti.
 


 

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz