Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Veřejná zakázka na právní služby

Agentura pro evropský gnss vyhlašuje veřejnou zakázku na právní služby.

AGENTURA PRO EVROPSKÝ GNSS se sídlem v Praze vyhlašuje veřejnou zakázku na právní služby [hodnota 200 miliónů Kč (8 miliónů euro)], která má tyto části:

Část 1: Právní poradenství a služby týkající se programu Galileo
Část 2: Právní poradenství a služby týkající se programu EGNOS
Část 3: Právní poradenství a služby týkající se bezpečnosti
Část 4: Právní poradenství a služby týkající se administrativy

Veškeré potřebné informace se nacházejí v oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku 2017/S 131-267189, které jediné má závaznou platnost.

Zadávací dokumentace je dostupná na internetových stránkách agentury https://www.gsa.europa.eu/about/how-we-work/procurement.

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz