cak logo

Sekce pro právo duševního vlastnictví

Předseda:

Mgr. Pavel Kroupa

 

Místopředseda:

JUDr. Michal Havlík

 

Členové

JUDr. Edita Bolková 

JUDr. Petra Sauvage de Brantes (Korejzová) 

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ing. Michal Guttmann

JUDr. Petr Hostaš

JUDr. David Karabec

JUDr. Lucie Kociánová, Ph.D.

JUDr. Roman Kudrlička

JUDr. Milan Kyjovský

Mgr. Tomáš Matějovský

JUDr. Martina Perkov  

Mgr. Ivan Rámeš

Mgr. Jan Šturm, LL.M.

Mgr. Ondřej Vykoukal 

 

Administrátor

JUDr. Johan Justoň