cak logo

Seznam advokátek a advokátů zapojených do projektů ADŠ a ADDD

Jihomoravský kraj

Mgr. Václav Bartek

 

Mgr. David Běhal

 

Mgr. Kristýna Coufalová

občanské právo - rodinné, smluvní agendy, nájmy 

Mgr. Radek Dřevěný

 

Mgr. Bc. David Dvořák

 

JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D.

 

Mgr. David Heyduk

 

Mgr. Lucie Hladká, MA

 

JUDr. Martin Hostinský

 

Mgr. Olga Hudcová

 

Mgr. Mária Chvajová Staňková

soukromé právo (pracovní právo - smlouvy a dohody, rodinné právo, dluhy) a dětským domovům vše v oblasti GDPR

Mgr. Martin Juřík

 

Mgr. Tereza Kováčová

generální praxe, soukromé právo, náhrady škod, smluvní závazky, rodinné právo

Mgr. Ing. Hana Krajčíková

 

Mgr. Pavel Kroupa

 

JUDr. Petra Mirovská

 

Mgr. Bc. Filip Nečas

 

Mgr. Pavla Nečasová

autorské právo a souvislosti s fotografiemi a digitálním obsahem (včetně GDPR, ochrany osobnosti); civilní právo, nájemní smlouvy a dluhy (jak se nezadlužit, insolvence)

JUDr. Markéta Němcová

 

Mgr. Ivona Nováková

 

Mgr. Lenka Piknová

 

Mgr. Martina Procházková

 

Mgr. Jiří Rokoský, LL.M.

 

Mgr. Bc. Lucie Saláková

 

Mgr. Alena Saydueva Knapová

 

JUDr. Kateřina Sekaninová

rodinné právo

JUDr. Irena Schejbalová

 

Mgr. Tereza Slezáková

 

JUDr. Alžběta Slezarová

rodinné a trestní právo

Mgr. Barbora Surmanová

 

Mgr. Roman Světnický 

 

JUDr. Tomáš Šetina

 

Mgr. Karla Štuklová Holoušková

 

Mgr. David Václavek

 

Mgr. Jan Vedra

 

Mgr. Žaneta Vítů

 

Mgr. Bc. Eliška Wellech

 

Mgr. Hana Wernerová

 

LEGENDA: Advokátky/advokáti, označeni světležlutou barvou, jsou připraveni zdarma pomáhat mladým lidem, opouštějícím Dětské domovy. Oblast práva, ve které jsou ochotni poskytnout právní pomoc, je vyznačena vpravo.