cak logo

Advokátní stáž v Německu

Česká advokátní komora ve spolupráci s Německou nadací pro mezinárodněprávní spolupráci (die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, e. V.), Německou spolkovou advokátní komorou (Bundesrechtsanwaltskammer) a Německým advokátním spolkem (der Deutsche Anwaltverein) pořádá každoročně stáž pro jednoho mladého českého advokáta/advokátku, případně advokátního koncipienta v posledním ročníku koncipientské praxe.

 

Stáž v délce cca jednoho měsíce se koná obvykle na jaro. První část pobytu zahrnuje úvodní seminář o německém a evropském občanském a obchodním právu, ve druhé části stážisté absolvují praxi v německých advokátních kancelářích. Stáž je zakončena jednodenním evaluačním seminářem.

 

Požadavky na uchazeče stáže: Mladí advokáti/advokátky se zaměřením na občanské a obchodní právo, kteří mají velmi dobrou znalost německého jazyka, včetně německé právnické terminologie (na žádost organizátora složí kandidáti test z německého jazyka). Stáž je připravena přednostně pro advokáty/advokátky, kteří již advokacii provozují. Hlásit se mohou i advokátní koncipienti/koncipientky, kteří/které jsou v posledním ročníku své koncipientské praxe a splňují věkové a znalostní podmínky. Tato stáž není určena advokátům/advokátkám či koncipientům/koncipientkám, kteří/které pracují pro německou advokátní kancelář (např. pobočku německé advokátní kanceláře v ČR).

 

Termíny a informace o výběrovém řízení sledujte v Aktualitách z mezinárodního prostředí nebo na LinkedIn ČAK.

 

O zážitcích a zkušenostech stážistů z minulých ročníků si můžete přečíst zde: 2022, 2021, 2019, 2018, 2017.